Exekutor za dveřmi není nic, po čem by každý toužil. Pokud už k vám ale přijde a zazvoní, rozhodně není dobré dělat mrtvého brouka, tím akorát celou situaci ještě zhoršíte. Jestliže chcete předejít návštěvě exekutora, pak je zapotřebí vybírat schránku a nastalé nesplacené půjčky a jiné závazky ihned řešit.

Exekutor nemá právo na zabavení majetku rodičů

Rodiče nejsou zodpovědní za dluhy svých zletilých dětí. Pokud tak vaše jméno a ani podpis není uveden v některé ze smluv, na základě které je pohledávka vymáhána, pak není důvod se strachovat. Je zcela jedno, zda dítě žije s vámi v jedné domácnosti či nikoliv. 

Praxe ale občas bývá trochu krutá, jakmile exekutor vstoupí do bytu, kde má dlužník nahlášené trvalé bydliště, zabavuje vše, co se mu pod ruce namane. Respektive nevyptává se na to, co čí je. I proto je vhodné, exekutorovi ihned dát jasně najevo, co je vaším majetkem a co nemá právo zabavit. Vaší povinností ale zároveň také je vlastnictví dokázat, a to například:

-účtenkou,
-smlouvou,
-dokladem,
-svědectvím jiné osoby. 

Pokud je váš majetek i přesto zabaven, máte právo do 30 dnů podat návrh o vyškrtnutí věcí ze soupisu. 

Exekutor se musí prokázat exekučním příkazem

Jestliže si vaše děti sjednaly neuváženě rychlou půjčku a upsaly se k nesmyslným podmínkám, pak možná svůj dluh nezvládají splácet. A právě neschopnost splácet úvěr je jedním z nejčastějších důvodů návštěvy exekutora. Ten se vždy musí prokázat:

-služebním průkazem,
-usnesením o nařízení exekuce,
-exekučním příkazem. 

Jestliže tyto dokumenty exekutor neukáže, nemusíte ho vpustit do bytu. Pokud se i přesto domáhá vpuštění, zavolejte na policii. Nejste-li spokojeni s jednáním exekutora, můžete na něj podat také stížnost:

-k Exekutorské komoře,
-k Ministerstvu spravedlnosti,
-k předsedovi exekučního soudu. 

Odhlášením zadluženého dítěte z bytu si (ne)pomůžete

Rádi byste měli klid, a tak uvažujete o tom, že odhlásíte vaše zadlužené dítě z trvalé adresy, která je vedena ve vašem domě? Ano, udělat to lze, a poměrně snadno. Stačí zajít na obecní nebo městský úřad a podat návrh na zahájení správního řízení o zrušení trvalého pobytu. Nezbytnou podmínkou je, aby dítěti zaniklo užívací právo k bytu. Tím si ale bohužel moc nepomůžete.

I přestože dítě odhlásíte z vašeho domu, nemusíte se exekutora zbavit, pokud bude stále dlužník přebývat ve vaší domácnosti. Exekutor není hlupák, stačí, aby se zeptal u sousedů nebo si přečetl jméno dlužníka na jmenovce vašeho zvonku.