Jejich pracovní profesí a mnohdy i životní náplní je péče o  zrakově postižené. V Domově pro zrakově postižené Palata se starají o 133 pacientů, většinou v seniorském věku, z celé republiky. V Palatě našli nejen potřebnou odbornou péči, ale i nový domov, a to i díky přístupu ošetřovatelů. Ti se snaží udělat vše pro to, aby klienti Palaty svůj život žili naplno - navzdory stáří, navzdory poruchám zraku.

Zrak po šedesátém roce života postupně ztrácí téměř každý. Vážné poruchy se projevují například ztrátou schopnosti vidět celkový obraz - jeho část zůstává vždy černá, skrytá. Někdy se projeví ztrátou schopnosti vidět polovinu obrazu, jindy z celkového pohledu zbývají jen jasné “ostrůvky” - jako byste se dívali přes zatmavené brýle, jež mají průhledných jen pár teček. Ve chvíli, kdy senioři přicházejí do Palaty, už vážnou poruchou zraku trpí - nikdy tak neuvidí tváře těch, kteří jsou jim pečovateli a denními průvodci.

Vžít se do kůže zrakově postižených můžete díky výstavě Zahalení hrdinové. Fotografie představují pracovníky Palaty tak, jak je vidí jejich klienti. Ke zhlédnutí je výstava v Praze na Budějovickém náměstí a v síti kin Cinema City. Chcete-li odhalit jejich tváře, klikněte na internetové stránky www.ivasekartapomuze.cz. Výstava je totiž součástí kampaně České spořitelny na podporu Palaty - čím více budou klienti Spořitelny za své nákupy platit kartou, ať už kontaktní či bezkontaktní, tím více banka přispěje na čtecí pomůcky a další potřebné vybavení pro lidi se zrakovým postižením z Palaty. Kampaň běží až do konce září 2014 a cílem banky je poskytnout alespoň 1 000 000 Kč. Česká spořitelna, spolu se svou Nadací České spořitelny, podporuje Palatu od jejího vzniku, tedy více než 120 let.