„Studuju, takže za mě zdravotní pojištění má platit stát. A teď ho po mě pojišťovna vymáhá zpětně od ledna 2012. Nechápu,“ zlobí se Sandra. Kde se stala chyba? Pracovnice střední školy zřejmě Sandřině pojišťovně po dva školní roky neoznámila, že dívka je jejich studentka. Co teď?

I když střední školy většinou své studenty hlásí, je povinností pojištěnce (studenta), aby si to ověřil u své pojišťovny. Co tedy má nyní Sandra dělat? „Měla by sepsat námitku proti došlému vyúčtování, přiložit doklad o studiu a obrátit se na pobočku své zdravotní pojišťovny. Tam by se mělo vše vyřešit,“ doporučuje Oldřich Tichý, mluvčí VZP.

Jak je to se zdravotním pojištěním studenta

Změnili jste školu? Děláte maturitu až v září nebo přijímačky po prázdninách? Buďte obezřetní. I jako studenti musíte mít zaplacené zdravotní pojištění. Dokud máte status studenta, platí ho za vás stát, ale hlídat si to musíte sami!

Změna školy

Většina škol automaticky oznamuje na příslušná místa, že na ní studujete. Může se ale stát, že na vás hospodář školy zapomene, nebo si splete pojišťovnu, a problém je na světě. Přitom za to není zodpovědný. Hlídat si vše musí sami studenti, nebo jejich zákonní zástupci.

Maturita po prázdninách

V případě, že děláte zkoušky nebo maturitu po prázdninách, třeba v polovině září, jste jednou nohou student a druhou už ne. Pokud zkoušky úspěšně složíte, máte zpětně celé září status studenta. Když neuspějete, musíte si pojištění zpětně už od 1. září zaplatit sami. Studentem přestáváte být poslední den prázdnin.

Co když přijde exekuce

Exekuce na dlužné pojistné může přijít i studentovi, kterému má pojištění platit stát. Stačí, aby škola neposlala oznámení, nebo ho poslala špatné pojišťovně. Pokud máte důkazy, nejlépe potvrzení o studiu, odešlete soudu do 15 dnů návrh na zastavení exekuce a zkontaktujte pojišťovnu. Exekuce by se měla zastavit. Stejně vám ale hrozí pokuta až do výše 10 tisíc od pojišťovny, které jste povinni nahlásit změny ve vašem pojištění do 8 dnů.

Kdy platí pojištění stát

Stát platí zdravotní pojištění dětem až do skončení povinné školní docházky, ale i poté, nejdéle však do 26. roku věku. Tím je míněno studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v ČR. Výjimkou je dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium, v tomto případě si každý platí pojistné sám.