Doprovod k lékaři

Pokud doprovázíte dítě k lékaři, zaměstnavatel vás musí uvolnit na nezbytně nutnou dobu, nejdéle na jeden den, a to s náhradou mzdy
Sami skoro nestonáte, ale vaše děti bývají nemocné i několikrát do roka? Jako rodič máte povinnost doprovodit je k lékaři. Váš zaměstnavatel vás musí uvolnit na nezbytně nutnou dobu, nejdéle na jeden den, a to s náhradou mzdy. Většina lidí neví, že mzdu zaměstnavatel hradí i v případě, že k lékaři doprovázíte manžela nebo druha či vlastní rodiče a prarodiče nebo rodiče a prarodiče manžela. „Zákoník práce však předpokládá, že zaměstnanec bude těchto možností využívat jen tehdy, když to nepůjde mimo pracovní dobu,“ říká Petra Hrabánková, právnička z ČSOB.

Svatba
xx
Tenhle krásný zážitek je taky pěkným žroutem času. Přípravy spojené se svatbou zaberou nejen hodně energie, ale i času. Zákoník práce na to ale myslí. Novomanželům připadají dva dny volna, z toho jeden k účasti na vlastním obřadu. S náhradou mzdy však počítejte pouze za 1 den. Pokud se tedy svatba koná v sobotu či neděli, zaměstnavatel vám dle zákona poskytne pouze jeden den pracovního volna, a to s náhradou mzdy. Nárok na jeden den volna v den obřadu a s náhradou mzdy mají i rodiče snoubenců.
Pozor: V případě, že snoubenci již mají děti, ty mají právo na den volna, ale bez náhrady mzdy. Pokud se vám vdává někdo z okruhu širší rodiny, například sestra nebo bratranec či teta, musíte si vzít neplacený den volna nebo dovolenou.

Narození dítěte
xx
Tatínci při tomhle okamžiku dnes většinou nechtějí chybět. Pokud partner doprovází ženu do porodnice, musí mu to zaměstnavatel umožnit na dobu nezbytně nutnou, a to s náhradou mzdy. Totéž platí pro převoz manželky a družky z porodnice domů.
Pozor: Jestli chce být nastávající otec svědkem narození potomka a zůstat po celou dobu u porodu, zaměstnavatel mu sice musí poskytnout pracovní volno, mzdu mu však neproplatí.

Stěhování

xx
xx
Autor: profimedia.cz
Další událost, která zabere spoustu času. Kdo se stěhuje do nového »hnízda«, může zaměstnavatele žádat o dva dny neplaceného volna, na náhradu mzdy však nárok nemá. Jinak je tomu pouze v případě, že se stěhujete z popudu zaměstnavatele – například za prací do jiného města. Potom vám náleží až dva dny volna, které vám budou proplaceny.

Darování krve

xx
Pokud jste dárcem krve a nemůžete se dostavit do nemocnice mimo pracovní dobu, náleží vám pracovní volno s náhradou mzdy za dobu cesty k odběru a zpátky, samotného odběru a zotavení po něm. To může trvat i půl dne, záleží na vaší kondici i na tom, kolik lidí je v čekárně před vámi a jak dlouho trvá cesta do a ze zdravotnického zařízení.

Pohřeb

V případě úmrtí v rodině máte také nárok na volno s náhradou mzdy
Při úmrtí v rodině máte také nárok na volno s náhradou mzdy. Jestliže zařizujete pohřeb, náleží vám 1 až 2 dny placeného volna. Zaměstnavatel vás samozřejmě musí uvolnit také v den samotného pohřbu, a to s náhradou mzdy. Výjimkou je úmrtí vzdálenějšího člena rodiny, například strýce či tety.
V den pohřbu si nezapomeňte nechat vystavit potvrzení od pohřebního ústavu, na základě kterého vám zaměstnavatel poměr průměrné mzdy proplatí.

2 dny placeného volna na zařízení pohřbu:

- úmrtí: manžela, druha, dítěte
1 den placeného volna na zařízení pohřbu:
- úmrtí: rodiče, sourozence, rodiče partnera, sourozence partnera, manžela/ky dítěte, manžela/ky sourozence
Placená volna v den pohřbu:
- úmrtí: vnučky/vnuka, prarodiče + všechny předešlé případy