Změny v důchodovém systému zasáhnou všechny generace bez rozdílu. Ti, kteří se letos teprve chystají do důchodu, si mohou nově vybrat, jestli budou dále pracovat a brát důchod celý, nebo jeho polovinu. Navíc nemusí ukončovat pracovní poměr, ale dál pracovat podle původní smlouvy.

Změny platí i pro ty, kdo chtějí odejít do předčasného důchodu. Zatímco dosud mohli jít do důchodu dříve jen o tři roky, teď mohou ti, jejichž důchodový věk je 63 let a více, odcházet do předčasného důchodu již v 60 letech.

Nejnižší starobní důchod nesmí být méně než 2940 Kč měsíčně
Nejnižší starobní důchod nesmí být méně než 2940 Kč měsíčně
Autor: scom

Změny se týkají i stanovení výše předčasného důchodu. Ale důchodová reforma se týká i studentů. Do doby pojištění na důchod se jim nebude započítávat doba studia získaná po roce 2009. A odpracovat přitom budou muset o deset let více než současní důchodci. Zatímco doteď bylo potřeba být na důchod pojištěný 25 let, nově se bude tato doba postupně prodlužovat (každý rok o jeden rok) až na 35 let u všech lidí, kteří dosáhnou důchodového věku po roce 2018. Ten, kdo zákonem stanovenou dobu pojištění nezíská, nebude mít na starobní důchod nárok.

Co musíte splnit, abyste dostali důchod

Abyste měli nárok na důchod, musíte splnit dvě podmínky – dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Tedy odpracovat si stanovený počet let. Důchodový věk se přitom liší podle pohlaví (muži chodí do důchodu později), u žen navíc ještě v závislosti na počtu vychovaných dětí (viz velká tabulka důchodového věku).

Příklad: Narodili jste se v roce 1953. Důchodový věk, tedy 63 let, budete mít v roce 2016. Pro nárok na důchod potřebujete tedy 32 let pojištění. Do té doby jste ale stihli získat jen 31 let pojištění. Chybí vám tedy 1 rok pojištění. Starobní důchod vám bude moci být přiznán teprve poté, co získáte onen chybějící rok (např. zaměstnáním v pracovním poměru).

Jak dlouho musíte pracovat, abyste měli nárok na starobní důchod
Jak dlouho musíte pracovat, abyste měli nárok na starobní důchod
Autor: abl

Revoluční novinka: Zákon přeje důchodcům!

Možnost pracovat a vydělávat bez omezení, a navíc pobírat starobní důchod. Tak se dá stručně shrnout jedna z nejvýznamnějších změn platných od Nového roku.

Každý, kdo má v roce 2010 nárok na důchod, ale nechce kvůli tomu měnit nebo dokonce ukončovat pracovní poměr, může zůstat v naprostém klidu. Ještě vloni musel člověk, který chtěl požádat o důchod, a ještě k tomu pracovat, ukončit pracovní poměr na dobu neurčitou a uzavřít smlouvu novou, na dobu určitou, maximálně na dobu jednoho roku. Od 1. 1. 2010 se již tato podmínka nevyžaduje. Navíc mají důchodci nově dvě možnosti.

■ Buď je možné vydělávat a pobírat starobní důchod v plné výši. Důchod se pak bude navyšovat o 0,4 % výpočtového základu za každých odpracovaných 360 kalendářních dnů. Po dvou letech je pak možné si požádat o přepočet výše starobního důchodu o procenta získaná za tuto odpracovanou dobu.

■ Nebo si může pracující důchodce požádat o výplatu důchodu ve výši poloviny a důchod se mu bude zvyšovat o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 odpracovaných dnů, tedy o 3 % za 360 kalendářních dnů.

Kolik let si musíte odpracovat, než půjdete do důchodu - podívejte se ZDE

 


 

Odborník na telefonu

 

225 977 558

Na cokoliv co vás zajímá o starobních, předčasných nebo vdovských důchodech, se můžete zeptat dnes od 11 do 12 hodin JUDr. Jiřího Tuháčka z České správy sociálního zabezpečení.