Jak postupovat při nehodě?

Vždy je nejlepší přivolat policii, a to i pokud je možné se s protistranou dohodnout na tom, kdo je viníkem. Je-li to možné, je vhodné si ještě před vyplněním europrotokolu nebo příjezdem policie zaznamenat registrační značku cizího vozidla a zároveň pořídit maximum fotografií, na kterých bude jasně vidět poškození na vlastním i druhém vozidle. „V některých zemích (viz dál) policie k nehodám, při nichž nedošlo ke zranění anebo k poškození majetku třetí osoby, vůbec nepřijíždí,“ varuje Adam Káva, právník D.A.S. pojišťovny právní ochrany. Pak je třeba nehodu řešit vyplněním záznamu o dopravní nehodě (tzv. europrotokol) společně s druhým účastníkem dopravní nehody.

Jak vyplnit europrotokol

Europrotokoly mají jednotný obsah a každá sada europrotokolů obsahuje několik propisovacích listů v různých jazycích. Každý z účastníků tedy vyplní a podepíše svoji část europrotokolu a nechá si jedno vyhotovení – doporučujeme, aby si poškozený vždy vzal originál a protistraně předal kopii. Užitečné je zaznamenat si osobní údaje přítomných svědků. Vyřízení věci také pomůže, pokud viník nehody v sekci europrotokolu »Vlastní poznámky« výslovně uvede, že svoji vinu uznává. Vyplněný a podepsaný europrotokol je pak potřeba co nejdříve spolu s nárokem na náhradu škody poskytnout pojišťovně protistrany či jejímu škodnímu zástupci. V případě vlastního zavinění nebo je-li otázka zavinění sporná, je povinnost kopii europrotokolu poskytnout své odpovědnostní pojišťovně.

Nerozumíte protokolu?

Písemnost, které nerozumíte, je lepší nepodepisovat, je-li to však nezbytně nutné, je možné česky uvést, že je písemnost v jazyce, který neovládáte, a k tomu připojit svůj podpis. Nikdo jiný než policie by po vás při nehodě neměl podpis požadovat. Pokud ano a nelze se na místě těmto požadavkům prakticky bránit, dá se použít stejný postup, tedy česky napsat, že písemnosti nerozumíte, a připojit svůj podpis.

Pravidla se v jednotlivých zemích různí

Velká Británie a Francie

Policie zásadně nepřijíždí v případech, kdy nedošlo ke zranění. Účastníky nehody jen informuje, že si mají vyměnit své kontaktní údaje a údaje o svých pojišťovnách. Ve Velké Británii není pravidlem sepsání policejního protokolu. O poskytnutí informací o nehodě je následně možno policii požádat, i v takovém případě však často policie vydává jen zápis o tom, že k nehodě došlo, který však náležitosti policejního protokolu (tj. např. informace o jejím průběhu) mít nemusí. Každá taková žádost je dále zpoplatněna částkou, která může přesáhnout i 100 GBP.

Itálie

Při způsobení dopravní nehody je potřeba mít k dispozici dostatek finančních prostředků na úhradu případné pokuty. Pokud policie shledá, že došlo ke spáchání dopravního přestupku a řidič nemůže okamžitě zaplatit, může nařídit řidiči, aby je následoval na záchytné parkoviště, z něhož nebude vozidlo propuštěno do okamžiku zaplacení. Doprovod a následné zadržení na záchytném parkovišti jsou zpoplatněny.

Chorvatsko

Nenechávejte nic náhodě a volejte prostřednictvím linky 112 či místní linky 192 policii ke každé nehodě. Od policie je rovněž nutné nechat si vystavit zápis o nehodě, neboť bez něho může být účastníku nehody znemožněno vycestování. Není-li na místě určen viník nehody, rozhoduje o vině soud, jehož slyšení se koná během několika dní po nehodě.

Německo

Vždy i sebemenší nehodu je nutné řešit sepsáním protokolu či přivoláním policie. Jinak hrozí riziko spáchání trestného činu ujetí z místa dopravní nehody. To platí samozřejmě i v případě způsobení škody na majetku, tedy např. při poškození příslušenství silnice.

Rakousko

Nedojde-li při nehodě k žádným zraněním, policie zásadně nekonstatuje zavinění. Místo toho pouze zaprotokoluje výpovědi obou účastníků a rozhodnutí nechá na pojišťovnách.  

Video
délka: 10:30.40

Martin - řidič kamionu, který přežil tragédii v Janově ČTK