MD vyčíslilo škody po tuhé zimě celkem na 6,5 miliardy korun, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury přitom po zkušenostech z minulých let počítá pouze s 2,7 miliardy. Celkový rozdíl ale ministerstvo financí odmítlo proplatit, Slamečka proto žádal vládu alespoň o část peněz.

Největší díl, téměř dvě miliardy korun, dostane MD z privatizačních příjmů ministerstva financí, zbytek se uvolní z vázaných prostředků jednotlivých ministerstev včetně MD.

Vláda letos kvůli úsporám podvázala ministerstvům část peněz v rozpočtech, především na běžné výdaje. Tyto peníze nesmí ministerstva využít bez souhlasu vlády.