Na rozdíl od zákonné povinnosti za porušení smluvní povinnosti odpovídáte bez ohledu na to, zda jste to skutečně zavinili.

Příklad: Chcete prodávat na koupališti grilované klobásy. Objednáte si čtyři bedny, ale marně čekáte na dodávku. Lidé hladově obcházejí váš stánek a vy si jen smutně představujete, kolik peněz jste mohli vydělat. Přitom důvod, proč jste se svých klobás nedočkali, je ten, že zásobovač se opil, nebyl schopen vstát a klobásy dovézt. V takovém případě máte nárok požadovat vysokou finanční náhradu za ušlý zisk.

Za porušení smluvní povinnosti nesete odpovědnost, i když jste to neudělali schválně. Například když se na vás vykašlal řidič kamionu nebo třeba proto, že vám někdo rozbil čelní sklo. Pokud jste nedodali zboží, k čemuž jste se podle smlouvy zavázali, tak odpovídáte za její dodržení. Jediné, co vás omlouvá, je zásah vyšší moci (tedy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která je liberačním důvodem).

Co jsou liberační důvody? To jsou slovy zákona, především »mimořádně nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, vzniklé nezávisle na vůli porušitele«.

Shodila vichřice most a vy jste nemohli zboží při nejlepší vůli dodat? Uhodil do sloupu vysokého napětí blesk a vám kvůli výpadku proudu roztály bedny nanuků? Mátě štěstí v neštěstí – chrání vás totiž zásah vyšší síly, tzv. vis maior, kterou nemůže nikdo ovlivnit. A při něm za škodu neodpovídáte.

LETNÍ AUTONEHODY

V létě často řídí i lidé, kteří by si jinak za volant jen tak nesedli. Nejsou »vyježdění«, a tak jsou často účastníky dopravních nehod. Ne vždy ale porušili ZÁKONNOU POVINNOST vlastní vinou. Aby totiž člověk nesl odpovědnost za porušení zákonné povinnosti, musí ji vlastní vinou zavinit. A nový občanský zákoník zkoumá, co bylo důvodem porušení zákonné povinnosti.

Příklady: Když dostanete smyk na rozlité močůvce, kterou vyvážel fekální vůz, a nabouráte do sloupu elektrického vedení, vinu za nehodu neponesete. K nehodě nedošlo vaší vinou.

Pokud ale pojedete po dálnici příliš rychle a utrhne se vám nosič s koly na střeše a vy ohrozíte ostatní řidiče, odpovědnost ponesete vy.

Léto svádí k většímu popíjení s přáteli a člověka napadají věci, které by za střízliva neudělal. Pozor na to! Po vystřízlivění můžete zjistit, že jste někomu cizímu rozbili věc, která má pro poškozeného tzv. cenu obliby! Pokud poškozený dokáže, že má rozbitá věc pro něj zvláštní význam, může chtít libovolnou částku!

Příklad: Dva opilci se rozhodli soutěžit, kdo dál dohodí dlažební kostkou. Jeden z nich prohodil sklo u rodinného domku a rozbil sošku. Pro majitelku byla soška vzpomínkou na babičku a po opilcích požadovala náhradu ve výši sto tisíc korun!

Nový občanský zákoník nově umožňuje domoci se náhrady újmy i po nezletilých, kteří nenabyli plné svéprávnosti, nebo po těch, kteří jsou stiženi duševní poruchou, pokud je to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného. Pokud je tedy bohatý, máte šanci se náhrady újmy domoci.

Příklad: Babička hlídá vnoučka z bohaté rodiny, na kterého ale nestačí. Ten rozbije chudým sousedům skleník, kde si pěstují zeleninu. Nyní je už možné využít novinky v zákoně a uložit zaplacení náhrady škody nezletilému. Vzhledem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného je to spravedlivé.

Za vandala ručíte

Přijel k vám na léto problémový příbuzný? Pořádně si rozmyslete, jestli ho u sebe necháte bydlet!

Za problémového člověka, kterého si přivedete do bytu, nesete odpovědnost. Paragraf říká, že »kdo se vědomě ujme osoby nebezpečných vlastností tak, že jí bez její nutné potřeby poskytne útulek nebo jí svěří určitou činnost, ať již v domácnosti, provozovně, či na jiném podobném místě, nahradí společně a nerozdílně s ní škodu způsobenou v takovém místě nebo při této činnosti někomu jinému nebezpečnou povahou takové osoby. Pokud tedy takový nájemník něco zničí, platíte vy, pokud okrade spolubydlícího, platíte vy.

Právo stojí na straně poškozených nově i v případech, kdy pachatelů bylo víc a není jasné, kdo z nich vlastně škodu způsobil. Pokud se to nedá přesně zjistit, tak podle nového občanského zákoníku za ni odpovídají všichni. Nový občanský zákoník nyní umožnil soudu, aby přestože není jasné, kdo z osob jednající závadně skutečně způsobil škodu, uložil uhradit tuto škodu všem. A co víc, poškozený si dokonce může vybrat, že bude chtít zaplatit škodu po kterémkoli z pachatelů – třeba po tom nejmajetnějším.

Příklad: Děti na prázdninách házely kameny na vlak. Jeden z kamenů, ale trefil psího šampióna, který ve vlaku jel. Majitel jeho ošetření a ušlý zisk vyčíslil na statisíce a rozhodl se peníze požadovat jen po jednom z dětí, jehož otec byl movitý podnikatel.

Nově je také možné se dohodnout na tom, že za škodu se nebude odpovídat. Nebo jen do určité výše.

Příklad: Soused pana Zahradníčka je vášnivý tenista, a proto si chce na zahradě postavit kurt. Aby ale míčky nelétaly k panu Zahradníčkovi a neničily jeho okrasou zahradu, chce postavit vysokou zeď. S tím ale pan Zahradníček nesouhlasí – zeď by stínila jeho vzácným rostlinkám. Proto se spolu domluví, že zeď zůstane stejně vysoká, a když k panu Zahradníčkovi vletí míček a něco poškodí, tak mu soused zaplatí jen škodu za jeden míček ve výši 100 korun. I kdyby tedy škoda na rostlinách byla 5000 korun, bude mít milovník tenisu povinnost zaplatit jen stovku.

ZA ROZBITOU SEKAČKU MŮŽETE CHTÍT NOVOU

Tráva roste a váš soused místo toho, aby si konečně koupil svoji sekačku, chce znovu půjčit tu vaši. A rozbil ji!

Nový občanský zákoník zavádí výslovné pravidlo, že pro určení peněžité náhrady škody se vychází z ceny obvyklé v době poškození. Navíc se musí zohlednit i to, co poškozený musí k obnově věci celkově vynaložit. „Pokud tak v důsledku poničení části věci byl poškozený nucen koupit věc celou, hradí se celková cena a nelze již poměrně snižovat výši náhrady podle opotřebování (amortizace) poškozené věci,“ vysvětluje advokát Roman Moussawi.

Pokud vám tedy soused zničí půjčenou sekačku, tak máte právo, aby vám koupil sekačku novou. To, že vaše sekačka byla dva roky stará, a budete mít teď zase novou, by již tedy nemělo být pro náhradu škody podstatné.