Tchajwanský Foxconn je jedním z nejhlasitějších propagátorů průmyslové automatizace, již roky totiž mluví o tom, že nahradí většinu svých dělníků roboty. V některých pilotních projektech se to už děje, jedná se však o běh na dlouho trať, která se bude podle zpráv z konce roku skládat ze tří fází.

V první fázi Foxconn nahradí dělníky u té nejnebezpečnější práce, kdy lidé operují například s toxickými látkami. Zároveň nahradí lidské pracovníky u té nejnudnější pásové výroby, kde již dnes horko těžko hledá dělníky, protože nikdo nechce dělat jeden opakující se úkon stále dokola od rána do večera. Těmto robotickým náhradníkům říká foxbot a už jich svépomocí zkonstruoval na 40 000. Jeho výrobní kapacity přitom umožňují vyrobit až 10 000 foxbotů ročně.

V druhé fázi dojde k zefektivnění výroby, která se narovná již právě s ohledem na roboty z první fáze. Jelikož lidé na těch nejjednodušších pracovištích zmizí, celý výrobní proces se optimalizuje pro roboty, čímž nakonec klesne i jejich počet.

Ve třetí a konečně fázi budou drtivou většinu manuální práce provádět pouze robotické linky a člověk bude mít ve fabrice Foxconnu podobnou roli jako počítačový technik v obřím datacentru Googlu. Bude dohlížet na to, jestli vše funguje, a jestli finální produkt odpovídá zadané kvalitě.

Poptávka po pracovnicích podobné high-tech fabriky se tedy omezí hlavně na robotické techniky, kontrolory kvality a běžnou servisní pracovní sílu od kuchařek v kantýně po uklízečky. Podoba fabriky se zcela promění.

A kdy to bude? Jak už jsme na Živě.cz psali, v příštích letech by rád Foxconn robotizoval až třetinu své čínské výroby a dělníky za roboty už opravdu nahrazuje.

Fotogalerie
2 fotografie