Co si jako sexuolog myslíte o aféře z Ameriky a tom, že se stále více žen přiznává k tomu, že byly též v minulosti zneužity?

„Takové zpětné nářky jsou především příznakem hodně špatného vkusu. Sebevědomá dáma takový incident řeší okamžitě, ona dobře mířená facka v pravý čas neobyčejně zlepšuje špatné mravy. Patlat se v tom po letech ostatně ani neumožňuje spravedlivý proces.“

Takže to moc smysl nemá?

„Samozřejmě že ne. Moderní společnost poskytuje lidem poměrně účinné obrany proti sexuálnímu obtěžování, jen je včas a efektivně využít. Když někdo tvrdí, že byl proti případnému vydírání bezbranný, říká také něco ne právě lichotivého sám o sobě. Je to jakási feministická propaganda. Snaha ukázat, jak jsou muži necharakterní, sobečtí a bezohlední. Přitom nepochybně existují i muži, kteří měli sex se svou nadřízenou, protože se jí báli nevyhovět. Neslyšíte však, že by si po letech stěžovali.“

Muži se teď spíše přiznávají i k pouhému sáhnutí na koleno, a dokonce opouštějí své funkce.

„Ono je někdy lepší ustoupit organizované štvanici fanatiků, když se nelze nijak rozumně bránit.“

Nepovede to až k tomu, že se budou muži bát ženu oslovit?

„V Americe už dávno muži ženy neoslovují a nepomáhají jim do kabátu. My se to budeme muset naučit také. Zatím to jde ztuha, ale pokrok nezastavíte.“

Není sporu o tom, že muži mají v naprosté většině poměrně velký zájem o ženy. Proč má ale jejich dvoření často nevkusnou formu?

„Zejména proto, že v oblasti sexuality jednají lidé velmi často pod vlivem emočních motivů. Jejich racionální sebekontrola je oslabena. V zavedené etické formaci je to většinou tak, že muži sex chtějí a ženy jej poskytují. Tento zavedený stereotyp udržuje v chodu i takové instituce, jako je prostituce. Muži prostě neosobní sex někdy kupují. A krom toho samozřejmě existuje řada alternativních soukromých dohod o poskytování sexu za protislužbu všeho druhu.“

VIDEO: Kampaň Ne znamená ne

Video
délka: 00:18.79

Ne znamená ne! youtube

Jaké máte na mysli?

„Není asi pochyb o tom, že v nejrůznějších oborech a situacích fungují nepříliš dlouhé, situační výměny sympatií, a někdy také erotických pozorností. Některé úspěšné ženy zřejmě mohou za část své kariéry vděčit takové směně sexuální přízně za výraznou pomoc v práci či tvorbě. Ostatně někteří pohlední mladíci na tom mohou být podobně, většinou ve vztahu k mužským, ale též k ženským autoritám.“

Některé dámy prohlašují, že to udělat musely, aby neohrozily svou kariéru. Nakolik to vychází z reality?

„Takové »oběti« se jen samy usvědčují z toho, že prostě přijaly pravidla hry. Mohou toho po letech litovat.“

Co si myslíte o někom, kdo při získávání lepší pracovní pozice využívá svých předností?

„Je to klasický úplatek protislužbou, běžná situace, se kterou si lidé dobře poradit nedovedou. Doporučuji brát to s humorem.“

Co podle vás tedy lze označit za sexuální zneužívání a kdy jde ještě o pouhé flirtování a projevy přízně?

„Obtěžování a zneužívání jsou takové »dvořící« aktivity, které atakující jedinec není schopen, nebo ochoten zastavit, když je mu srozumitelně sdělen negativní postoj jeho objektu.“

A jaká je ta hranice v typickém příkladu: nadřízený a podřízená?

„G. B. Shaw kdysi napsal, že vztah podřízeného a nadřízeného v podstatě vylučuje dobré mravy. Je to pravda v každé genderové sestavě (nadřízený–podřízená, nadřízená–podřízený, nadřízený– podřízený). O hranici mezi zneužitím a využitím by se daly psát romány. Nejlépe ty případné nejasnosti řeší otevřená a transparentní pracoviště, známé americké úřady s prosklenými průhledy, bez přepážek a zamčených dveří.“

VIDEO: Kampaň Ne znamená ne

Video
délka: 00:20.46

Ne znamená ne! youtube

Je něco špatného na tom, když někdo mocnější svádí podřízeného?

„Vysloveně špatné to být nemusí, je to však pro oba hodně riskantní vztah.“

Pro koho víc?

„Ten služebně dominantní na tom bývá lépe, ale není to úplné pravidlo. Marně se neříká, že »co je v domě, není pro mě«.“

Proč si ženy, které přistoupily na tento sexuální obchod, najednou po letech stěžují?

„Tento druh intimních vztahů nebývá zveřejňován, pokud to není nezbytné. Jen vzácně bývá kriminalizován. Snahu udělat z toho mediální senzaci vždycky měly zejména radikální feministky. Takže ta americká kampaň je zřejmě v jejich režii.“

Setkal jste se ve své praxi s takovým případem, kdy by za vámi přišel někdo s tím, že před lety se stal dobrovolnou obětí?

„Stará traumata jsou základním problémem každé psychoterapie. Jde-li o trauma roky staré, nezbývá než netrápit se analýzami a snahou o pomstu. Jediným rozumným řešením je tlustá čára za minulostí a snaha vyvodit z toho poučení pro budoucí životní zkoušky.“

Když už je někdo obviněn, jak se s tím nejlépe může vyrovnat?

„Obvinění z mravního selhání a ze sexuálních deliktů často pracují s presumpcí viny, nikoliv neviny. Obviněný dostává stigma oplzlého požitkáře, a to i v situaci, kdyby stokrát byl nevinný. Je to hodně surový útok, proti kterému není účinná obrana. Napadený to může jen ignorovat, jeho okolí bývá ovšem zcela na straně chudinky »oběti«.“

Co když šlo ale o sexuální brutalitu, domácí násilí. Proč ani toto často oběti neřeknou hned?

„Prostě proto, že se stydí, nechtějí kompromitovat sebe ani pachatele, protože to často bývá dobrý známý či příbuzný.“

Modelka Houdová: Byla jsem sexuálně zneužita!

K sexuálnímu obtěžování se vyjádřila i slavná česká modelka Helena Houdová (37). „Jako dítě jsem byla sexuálně zneužita. Jako teenager jsem pak byla sexuálně obtěžována muži. Byla jsem využita jen tak pro něčí potěšení i jako dospělá žena, i když jsem řekla jasné NE!“ uvedla modelka.

VIDEO: Kampaň Ne znamená ne

Video
délka: 00:19.46

Svérázná kampaň proti sexuálnímu obtěžování: Ne znamená ne! youtube

Fotogalerie
22 fotografií