Ivetiny obrazy jsou zpravidla vždy ve tvaru kruhu, ovšem během jejich malování střídavě měnila tři barvy – žlutou, zelenou a v poslední chvíli se soustředila na červenou. Psycholožka Radana Rovena Štěpánková pro Blesk.cz vysvětlila, proč tomu tak bylo.

Obraz zelenožlutý

Tento obraz namaloval člověk citlivý, schopný koncentrace. Člověk, který má chuť jít do budoucna, ale vnímá překážky. Každopádně si přeje vyniknout jako individualita a získat uznání a respekt. Ale i zde je kus nejistoty a tápání.

Obraz žlutočervený

Tento obraz vyjadřuje citlivost člověka, ale také bezradnost. Vyvíjí se zde prostor pro uvolnění skrze akci, agresi. Nejistota, tápání, doufání. Ztrácí se zde již schopnost koncentrace. Ale zůstává zde silná naděje v budoucnost, je to doufání v budoucnost a ochota se i přičinit.

Obraz červený (Ivetin poslední)

Poslední obraz nejméně podléhá rozumové kontrole a zesiluje agrese. Jedná se o rychlé expresivní vyjádření momentálního pocitu.  Je na něm patrná velká vnitřní dynamika, emocionalita, ve které dominuje vášeň, akce, agrese, ale i bolest.  Vidím tam jednoznačně rozháranost, bolest, a to ve spojení s určitým citem pro zmar, což můžeme nazvat autoagresí.

„Namalované srdce v rohu vnímám spíše jako dětinské vyjádření myšlenky na lásku. Snad ho tam nikdo nedomaloval,“ dodala s nadsázkou psycholožka.

Video
Video se připravuje ...

Ivetin obraz na rozloučenou: Psychiatr ví, co tím myslela Tereza Kühnelová

Video
Video se připravuje ...

Psychiatr o Rychtářově truchlení: Snaží se přesvědčit o své nevinně! Tereza Kühnelová, hudba: freemusicarchive.org (“Flutter By Butterfly (Instrumental)” (by Josh Woodward))