"Zarážející na dopise na rozloučenou je rukopis, kterým bylo napsáno datum v pravém horním rohu. Má jiný ráz, než ostatní rukopis. Nejen, že je psáno černou fixou, na rozdíl od rukopisu, který je psán fixou zelenou, ale jeho charakteristické rysy jsou odlišné, než ostatní rukopis. V tomto případě jsou na místě pochybnosti o pravosti dokumentu," řekla Blesk.cz Zuzana Dobiášová z Asociace grafologů České republiky.

A pochybnosti podle odbornice ještě narůstají, srovnáme-li písmo na dopise se vzkazem, který zpěvačka umístila na plátno, jež pro Rychtáře namalovala. "Když porovnáme číslice psané na obraze a číslice v datu psané na dopisu, je vysoce pravděpodobné, že je psali různí autoři," uvedla.

Kdo datum připsal?

Nezapsala-li tedy datum na dopise sama Iveta, vyvstává otázka, kdo ho tam doplnil. Podle dostupných informací dva dopisy na rozloučenou a Ivetou malovaný obraz v domě našel Josef Rychtář. Připsal ho on? A proč to udělal?

Odpověď na první otázku možná poznáme brzy. Pokud by byl totiž dokument, ve kterém Iveta odkazuje Arturovi peníze a dům, považován za závěť nebo její součást ve sporu o dědictví, byl by jeho posouzením pověřen písmoznalec. Ten by pochopitelně na základě srovnání s jejími dalšími písemnými texty posuzoval, kdo je skutečným autorem textu a jeho jednotlivých částí.

Je pravý?

Zatímco rozdílného rukopisu u datování si všimnou i běžní laici, grafoložka vidí problémů víc. "Když porovnáme některé litery z obrazu s literami z dopisu, vkrádají se opět pochybnosti. Navíc rukopisy lidí, kteří dobrovolně opustili tento svět a zanechali po sobě dopisy na rozloučenou, mívají v písmu určité společné znaky, pro běžného čitatele většinou skryté," prozradila.

Zvláštní také je, že by policie zabavila pouze dopis na rozloučenou určený Rychtářovi a Arturův na místě nechala. Co by ale Rychtář získal tím, kdyby Ivetin vzkaz zfalšoval?

Video
délka: 02:50.36
Video se připravuje ...

Josef Rychtář: Iveta před smrtí viděla stíny! Blesk.cz