V královské kryptě pod kaplí sv. Jiří, kde nyní spočívají Philipovy ostatky, byly v minulosti pochovány mnohé další významné osobnosti anglického královského dvora, například králové Jiří III. a IV., či popravený panovník Karel II. Ostatky jsou uloženy v prostoru, který je asi pět metrů pod zemí. Do tohoto koridoru sjíždí výtah, jehož vstup je zakryt v kapli deskou z černobílých kamenů ve tvaru diamantu. Když nastane čas pohřbu, deska se odsune a ostatky se svezou do podzemí.

Pamětní kaple

královna Alžběta II. zemře, budou její ostatky podle jejího přání uloženy nedaleko od zmíněné krypty. A to do pamětní kaple krále Jiřího VI., která se nachází zhruba pět metrů severním směrem. A Philipovy ostatky se budou stěhovat za ní. Toto královnino rozhodnutí plyne především z toho, že v pamětní kapli odpočívá král Jiří VI., otec královny Alžběty II. a Philipův tchán. A byly zde v minulosti uloženy také ostatky královniny matky a dcery princezny Margarety. Proto královna rozhodla, že jednou spočine právě v tomto rodinném kruhu a ostatky jejího manžela, prince Philipa, se přesunou z krypty do kaple. Za ní. 

S budoucím manželem Philipem, princem řeckým a dánským, se královna Alžběta II. seznámila kolem roku 1935. Byla z toho velká láska, začali si psát, později scházet. Vzali se 20. listopadu roku 1947. Philip se vzdal svých šlechtických titulů a obdržel hodnost královského prince a vévody z Edinburghu. Alžběta II. byla se svým manželem do posledních okamžiků jeho života, těžce se loučila s mužem, se kterým strávila přes 70 let! A i po smrti budou jednou spolu…

VIDEO: Pohřeb prince Philipa (†99): Rakev přivezli na autě, které si sám navrhl

Video
Video se připravuje ...

Pohřeb prince Philipa (†99): Rakev přivezli na autě, které si sám navrhl reuters

Fotogalerie
187 fotografií