Eugenie se narodila 23. března 1990 v Londýně, je druhou dcerou prince Andrewa, vévody z Yorku, a vévodkyně Sarah (rozené Fergusonové), šestým vnoučetem a třetí vnučkou královny Alžběty II. Její celé jméno a titul dosud: “Její královská Výsost princezna Eugenie z Yorku”. Po svatbě se jí změní jen drobně: “Její královská Výsost princezna Eugenie, Mrs. Brooksbank”. 

V následnictví královského trůnu je v současné chvíli na pozici č. 9 a zůstane jí i po svatbě. Eugenie vystudovala angličtinu a historii umění na Newcastle University, od r. 2015 pracuje pro londýnskou galerii moderního umění “Hauser and Wirth”. Je patronem Evropské školy osteopatie (sama v dospívání trpěla deformací páteře a podstoupila operaci), Organizace pro mladistvé nemocné rakovinou, sdružení pro záchranu slona asijského a dalších. Zapojila se do veřejné kampaně upozorňující na nebezpečí moderního otroctví.

Nejblíže má vedle snoubence Jacka k sestře Beatrice, za kterou se kdysi i schovávala a posílala ji do místnosti vždy jako první. V jednom rozhovoru prozradila, že se ošklivě pohádaly jenom jednou; předmětem sporu byl pár sportovních bot, který zůstal ve společném botníku poté, co stejný pár zmizel; vzhledem k tomu, že obě sestry mají stejnou velikost nohou…a koupily si i stejné boty…hájila každá daný pár jako ten svůj... Někdy bývá kritizována za příliš odvážné módní výstřelky (zejména boty a klobouky). 

I když má titul princezny, nepobírá od státu apanáž, nevykonává jménem královny oficiální povinnosti a od r. 2011 není ani chráněnou osobou a nemá osobní ochránce. 

Mezi své předky může princezna Eugenie řadit i mnohé české panovníky z dynastie Přemyslovců a Lucemburků. Díky sňatkové politice coby oblíbenému prostředku nejvyšší diplomacie se panovnické rody dostávaly po generace do různých příbuzenských vazeb. Ve vztahu k českému království hraje v britském rodokmenu důležitou roli kurfiřtka Sophie Hannoverská, která byla matkou anglického krále Jiřího I. a současně potomkem českého panovníka Albrechta II. (Habsburského) a jeho manželky Alžběty Lucemburské (dcery císaře Zikmunda). A Sophiiným otcem nebyl nikdo jiný než “slavný” český zimní král Friedrich Falcký. Další linkou mezi českou korunou a princeznou Eugenií může být příbuzenská vazba na posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Jeho matka pocházela totiž ze saské královské dynastie Wettinů, k níž patří i dnešní britská královská rodina.

Fotogalerie
24 fotografií