Vévoda a vévodkyně z Cambridge nemohli ani přes smutnou zprávu, která k nim doletěla z Londýna, vynechat jednu ze závěrečných akcí na cestě po Austrálii, která se konala v sídle guvernéra.  

Ještě před oficiálním zahájením akce vydali prohlášení, které adresovali Williamově nevlastní matce Camille. „Jsme zarmouceni z tragické smrti Marka Shanda. Naše myšlenky jsou s vévodkyní z Cornwallu a její rodinou.“

Mark Shand zemřel nešťastnou náhodou při kouření cigarety, kdy neudržel stabilitu, uklouzl a udeřil se hlavou o zem.