Podle informací webu Extra.cz Godla ani jeho manželka nejen, že nespláceli, co měli, ale ani pořádně nekomunikovali. Manželé místo toho najeli na strategii „mrtvého brouka“, která se jim ale ve výsledku příliš nevyplatila...

Soudní výzvy bez reakce

Zcela bez reakce například zůstal dotaz soudu, jestli jsou schopni jednorázově zaplatit dluh na oddlužení z roku 2021 ve výši 420 700 korun, či zda budou schopni platit minimálně 38 200 Kč měsíčně, aby uhradili alespoň základní závazky, k čemuž se dřív zavázali.

„Dlužníci dlouhodobě neplní své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když od roku 2021 neposkytují na schválený splátkový kalendář dostačující (prakticky žádné) plnění, když nepředkládali k 15. březnu a k 15. říjnu přehledy svých příjmů, a když jim navíc vznikly nové splatné dluhy, což vedlo správně soud I. stupně k zrušení schváleného oddlužení a k zastavení řízení, neboť je majetek dlužníků pro uspokojení věřitelů zcela nedostačující,“ stojí v usnesení.

Tajil příjmy?

Další problematickou kapitolou mají být utajené příjmy. Godla se v poslední době objevil hned v několika projektech, odměnu ale jakoby snad žádnou nedostal... 

„Insolvenční správce je přesvědčen, že dlužník Zdeněk Godla dosud nepřiznal veškeré své příjmy, a to zejména za období roku 2022. Dlužník je jako herec osobou veřejně známou a hojně obsazovanou jak do filmů českých, tak i zahraničních a dále také v oblasti reklamy. To ostatně dokládá sám dlužník, když uvádí, že jednání, nařízeného k projednání návrhu na zrušení oddlužení, se nemohl zúčastnit z důvodu jeho ‚účasti na premiéře filmu v zahraničí‘,“ stojí ve vyjádření společnosti Curatores V.o.s., Godlova insolvenčního správce.

„Přesto jediným oficiálním příjmem dlužníka Zdeňka Godly, z něhož jsou vypočteny a (nepravidelně) hrazeny měsíční splátky v oddlužení, je příjem ze smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu uzavřené se společností TV Nova, s.r.o. K doložení veškerých příjmů byl dlužník opakovaně insolvenčním správcem vyzýván, ovšem dosud bez výsledku, stejně tak z těchto ostatních příjmů, dlužník na zvláštní účet majetkové podstaty nehradil nic,“ pokračoval dokument. Zdá se tak, že Godla má definitivně smůlu a oddlužení už mu zpátky jen tak nepřiklepnou. 

Nové dluhy

O výhodu oddlužení přišli Godlovi také proto, že v jeho průběhu nadělali nové dluhy. Nově dluží 123 tisíc České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu přes pět tisíc, městu Chomutov za odpady 2,7 tisíc a společnosti Chomutovská bytová za neplacení nájemného přes 41 tisíc korun.

Konec s herectvím

Hvězda seriálu Most! už rozhodnutí soudu zjevně obdržela a také na něj veřejně zareagovala. „Tak ode dneška končím, ukončuji veškeré natáčení a jdu zpět do práce. Ať mám klid od médií, už nechci mít nic s herectvím. Herec nejsem a nikdy nebudu,“ oznámil šokovaným fanouškům přes facebook. 

„Že je to konec, mi je líto, ale už nemůžu dále pokračovat. Omlouvám se touto cestou známým, fanouškům, co mi zbyli. Už o mně neuslyšíte. Nikde mě nebude vidět. Děkuji všem za vše, sbohem,“ dodal Godla. 

Co je oddlužení?

„Pokud soud v rámci insolvence schválí tzv. oddlužení, znamená to, že dlužník splácí po určitou dobu částku, kterou je schopen splácet. Pokud řádně splácí a plní vše, co má, je po určité době bez dluhů,“ vysvětlil pro Blesk renomovaný olomoucký právník Petr Konečný s tím, že hlavní výhodou pro dlužníka je to, že nesplácí další úroky a nejsou vykonávány exekuce.

„Navíc, pokud opravdu řádně plní podmínky, je konečná splacená částka většinou výrazně nižší, než celkový dluh,“ doplnil Konečný s tím, že jde o jakousi pomocnou ruku od státu. 

Co se bude dít dál

A co Godlovy čeká nyní? Podle Konečného nic příjemného. Po zpravomocnění ukončení oddlužení se věřitelé budou domáhat svých peněz prostřednictvím exekucí. „Navíc budou na všech dluzích narůstat úroky,“ nastínil běh věcí příštích olomoucký advokát.

Video
Video se připravuje ...

Kulový Blesk: Naprosto zbytečný film s Godlou? Brutální komedie Invalida rozděluje pdc, klb, Jiří Marek

Fotogalerie
110 fotografií