Na zvláštní ujednání o výživnému padl článek VI jejich »Dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželství«, kterou Blesk objevil v plném znění ve veřejných registrech.

Její formulaci měl slavný pár o to jednodušší, že z jejich téměř 6letého manželství nevzešly ‒ přes Taťánou přiznanou snahu – žádné děti, čili nemuseli definovat výši výživného na nezletilé.

Ondřej G. Brzobohatý a Táňa se v ujednání shodli, že výživné rozvedeného manžela/manželky si nebudou po druhé straně nárokovat. „Smluvní strany se dohody na tom, že žádná