Nikoli však skvěle. Hanka si je vědoma, že krevní nemocí bude trpět až do konce života, a zdravá tedy už nebude nikdy, bude ale bojovat.

Všechno je ale na dobré cestě. Hanku čekají všelijaké rehabilitace a má naopak nařízeno se