Málokterý historik prožil tolik času nad archiváliemi manželů Němcových, jejich známých a přátel. Magdaléna Pokorná již v devadesátých letech byla v týmu vedeným profesorkou Jaroslavou Janáčkovou, který postupně vydával korespondenci Boženy Němcové: „Je to jeden z nejčtenějších odkazů Němcové. Je to pramen, který nás nechává nahlédnout do jejího soukromého světa, do jejích kontaktů, ale také dává nahlédnout do její schopnosti komunikovat s lidmi,“ vysvětluje. A jaká tedy Božena Němcová podle Pokorné byla?

„Už své současníky oslnila. Svojí krásou, ale krásných žen bylo vždycky asi hodně, ona oslnila svým charismatem, schopností dialogu a schopností zaujmout špičky společnosti. Zároveň byla velmi statečná. Třeba úřady, které sledovaly jejího manžela, psaly, že je stejně nebezpečná jako on. A možná ještě více, protože dokáže hledat cesty přímluvami pro něj,“ upozorňuje Pokorná. Pro českou obrozeneckou společnost fungovala jako spojovací prvek. Psala si s lékaři, básníky, vědci, politiky a mnohými dalšími. Zároveň jí nelze upřít výborný pozorovací talent, který využívala při psaní pohádek, báchorek nebo jiných textů na Domažlicku nebo v Horních Uhrách. 

Soužití manželů

Často se mluví i o dobrotě Boženy Němcové, která mnohdy pomohla i různým lidem v nouzi. Kupříkladu před březnem 1848 přispěla s dětmi na českou průmyslovou školu. To svědčilo i o tom, že je nesmysl tvrzení, že žili vždy v bídě. Podle docentky Pokorné je tvrzení, že se Božena během života s Josefem finančně soužila a trápila, mýtus. „Byla žena, která oslnila společnost, solidně zajištěného finančního úředníka. Bída ji zastihla až v roce 1853, ale i tehdy se dokázala vzepnout. Vydala Babičku, Pohorskou vesnici, Chýši pod horami,“ prozrazuje. 

Oba manželé Němcovi měli podle Pokorné společnou lásku a zodpovědnost k dětem. Výrazně starší Němec přivedl svou ženu Barboru k vlastenectví, ale později byli oba stejně zapálení pro národ. Shodovali se i v zaujetí pro občanskou spravedlnost a v pochopení sociální otázky, kdy dokázali soucítit i s těmi nejchudšími lidmi. Ale častokrát se i rozcházeli a hádali. Nebylo to ale kvůli údajným milencům. Podle Pokorné byla Němcová žena dialogu, Němec muž monologu. Rozcházeli se kupříkladu ve výchově nejmladšího syna Jaroslava, z nějž chtěla mít spisovatelka malíře a poslala ho do Mnichova do malířské školy, i když Josef nesouhlasil, protože na to neměl Jaroslav dostatečnou průpravu a rodina dostatek peněz. „Jaroslav Němec tam byl na hraně života a smrti. Boženě Němcové se nakonec podařilo získat peníze, aby se vrátil zpátky,“ jmenuje příklad, kdy se manželé neshodli. 

Sex Němcové na veřejnosti je za hranou

Ačkoliv paní docentka Pokorná neměla příležitost první dva díly minisérie Božena sledovat, zobrazená soulož Václava Bolemíra Nebeského a Boženy Němcové v průchodu během deště jí přišla velmi za hranou: „Je to jeden z momentů, kdy jsem to odmítla sledovat,“ a dodává „Na základě čeho a jak tyto scény tvůrci připravili? Mají k tomu nějaké podklady? Uvědomte si, že jsme v období před rokem 1848, kdy je Božena Němcová ženou solidně zajištěného finančního úředníka,“ pokračuje ve výtkách k filmovému ztvárnění: „Proč určité věci dovádět až do takovýchto podrobností, které z hlediska života v této době, já soudím, jsou velice nereálné a zbytečné,“ uzavírá odbornice na život Němcových. Také se jí nezdá, že by Václav Bolemír Nebeský žil v jejich bytě, jak to bylo zobrazeno ve filmu. Podle Pokorné existují přesné dobové záznamy, kdo kde v té době žil: „Podíval se na ně někdo?“ ptá se závěrem.

Jak sledování Němcových úřady mohlo zapříčinit smrt jejich syna Hynka, proč byl Josef Němec moc hodný dědeček a jak byly úspěšné děti Josefa a Boženy, si poslechněte v Blesk Podcast:

Video
délka: 01:01:14.76

Blesk Podcast Podcast: „Neměla jsem odvahu se na sérii Božena podívat,“ říká odbornice Pokorná. Blesk

Fotogalerie
66 fotografií