Nedávno jste přiznal, že Vás trápí psychické problémy. Čím přesně jste procházel?

„Ano, dá se říct, že můj problém je psychického původu, ale neřešil jsem ho, dokud se nestal velmi fyzickým. Jedná se o určitý typ záchvatů paniky, které pramení z potíží s dýcháním. Je ale stresového původu a dneska už vím líp, jak s tím pracovat.“

Téměř jste ze života eliminoval sociální sítě. Jaký to byl pocit?

„Byl to hezký pocit nebýt neustále pod tlakem a sdílet svůj život. Když mi nebylo dobře, nechtěl jsem být viděn. Uvědomit si, že na to mám právo, bylo osvobozující.“