Deník Blesk má k dispozici informace o částce, kterou OSA (Ochranný svaz autorský) a nezávislá společnost výkonných umělců Intergram vyplatily za poslední čtvrtletí