V dopise adresovaném hejtmance zástupci organizací vyjádřili přesvědčení, že řízení bylo neprůhledné, a znepokojení nad mediálními výstupy Seidlové. Současně chtějí, aby kraj ocenil působení předchozí šéfky památníku Kristiny Váňové, stojí v dopise, jehož text má ČTK k dispozici.

S obdobnou žádostí se na Jermanovu počátkem týdne obrátila i Společnost Ferdinanda Peroutky, podle níž Seidlová nemá zkušenosti v oblasti čapkovské, literárněhistorické ani muzejnické. Členy spolku navíc udivilo její vyjádření do médií, že Čapkovo dílo zná ze školy a památník navštívila jako studentka. Žádají proto, aby byla zveřejněna koncepce, se kterou uspěla ve výběrovém řízení na ředitelku památníku. Hejtmanka tehdy ČTK sdělila, že bude požadovat, aby Seidlová předstoupila před novináře a zveřejnila svoji vizi řízení památníku.

Na to, že Seidlová je snachou krajského radního pro školství, upozornil Deník N. Podle něj jednatřicetiletá právnička nemá k památníku ani Čapkovi bližší vztah.

Čapkův památník ve Strži u Dobříše zahrnuje expozici o spisovatelově životě a díle a před Seidlovou ho téměř 25 let vedla Váňová, která tvrdí, že k rezignaci na funkci ji vyzval kulturní odbor. Podle jeho vedoucí Kateřiny Pešatové tomu tak ale nebylo, odbor si podle ní váží odborných znalostí a společenské angažovanosti Váňové a k rezignaci ji nevyzval.

Zástupci Herecké asociace a FITES považují Váňovou za jednu z nejrespektovanějších osobností spojovaných s Čapkovým dílem. V souvislosti s tím podle dopisu předpokládali, že ve výběrové komisi budou respektovaní lidé, kteří zaručí, že bude do čela památníku vybrán nejen dobrý manažer, ale především kulturní osobnost navazující na práci předchozí ředitelky. "Očekáváme, že Středočeský kraj nějakou formou ocení dlouholeté působení Kristiny Váňové, které se podařilo udržet do dnešních dní mezinárodně respektovanou hodnotu Čapkovy Strže," uvedli zástupci svazů v dopise.

Podle předchozího vyjádření Jermanové ale mělo výběrové řízení standardní průběh a nově jmenovaná ředitelka splnila všechny jeho náležitosti. Přesto ne všechny mediální výstupy Seidlové považuje hejtmanka za šťastné a podle ní mohly vést k pochybnostem o výběru vhodného člověka.