Podle zjištění Blesku se doktor ze seriálu Návštěvníci upsal ďáblu kvůli kamarádčoftu s fízlem a snaze uzavřít oboustranně výhodný sňatek… Novotný měl totiž v 80. letech v úmyslu oženit se s českou emigrantkou Johanou V., v té době již občankou západního Německa. Seznámili se při její návštěvě Prahy v roce 1982.

Jelikož měla informace o emigrantech, netrvalo dlouho a komunistická bezpečnost na budoucího ženicha založila spis s názvem Herec. „Dle jeho vyjádření je Johanka ochotna jít na určité kompromisy, neboť jí záleží na sňatku a na dalších příjezdech do ČSSR. Novotný přislíbil aktivní účast na zjišťování bližších podrobností, týkajících se styků Johanky V. s čs. emigranty žijícími v NSR. Na důkaz své serióznosti podepsal prohlášení o mlčenlivosti,“ stojí v záznamu X. správy SNB, 1. odboru, 3. oddělení ze srpna 1984, který Blesk získal z Archivu bezpečnostních složek.

Novotný se estébákům svěřil, že po svatbě plánují žít odděleně – ona v Mnichově, on v Praze. Novotnému takový model soužití vyhovoval. „V průběhu prověřování jeho osoby bylo zjištěno, že se u něj projevují homosexuální sklony, které před okolím utajuje,“ napsal 20. června 1985 Novotného řídící orgán, poručík Vladimír Beneš, který ho ke spolupráci získal a kterého s divadelníkem pojil přátelský vztah.

Ze spisu vyplývá, že sexuálním partnerem Novotného byl v té době jeho spolubydlící, vojín základní služby Petr Š. Žili ve třech. Novomanželka Johana byla s tímto vztahem zřejmě smířená, StB totiž cituje z jejího dopisu, který 31. října 1984 poslala Petrovi.

„Já si myslím, že nikoho lepšího na vdávání najít nemůžu! – než vás. To ti nevykám, to, myslím, ty víš co. Ale vy taky ne!!! Myslím najít někoho lepšího. Takže bysme měli bejt všichni spokojení.“ Petr se sice později odstěhoval, existuje ale ještě další záznam, podle něhož Johanka vzala v srpnu 1986 Novotného i s dalším mužem na dovolenou k moři.

Tajným neušlo, že všichni tři měli stejné prstýnky... V každém případě svatba na Staroměstské radnici v únoru 1985 proběhla bez problémů, v říjnu téhož roku byl Novotný »povýšen« na tajného spolupracovníka s krycím jménem Hollar. Vázací akt, stejně jako ručně sepsané zprávy ale Novotný podepisovat odmítl.

Bál se prozrazení a estébáci neprotestovali. Považovali ho za spolehlivý zdroj. Pák na něj měli dost, ze schůzek si totiž pořizovali audiozáznamy »v souladu se záměrem celkové kompromitace jeho osoby«.

V listopadu téhož roku pak StB oficiálně zverbovala také jeho ženu. Dostala krycí jméno Jola. „Jola si je plně vědoma toho, že vyzrazení styku na Bezpečnosti by pro ni a jejího manžela znamenalo ztrátu existence. Je ochotna s námi spolupracovat na bázi vzájemné výhodnosti,“ dočteme se ve spisech.

Datel tak začal přehrávat všechny žádosti fízlů o informace o emigrantech na svou ženu. Estébáci pak o něj v roce 1988 – kvůli pasivitě – ztratili zájem definitivně... Jiří Datel Novotný si udělal druhé jméno z přezdívky z dětství motivované tvarem jeho nosu. Chtěl se tak odlišit od dalších herců Novotných.

Koho měli udávat?

Chtěli po Novotném a jeho ženě informace o pracovnících Rádia Svobodná Evropa (tzv. objekt Alfa) v Mnichově, jmenovitě o Slávovi Volném, Lídě Rakušanové, Milanu Schultzovi, Josefu Antaličovi či Martinu Štěpánkovi.

Jsme nemajetní...

Ze svatby Novotného a Johanky V. se zachoval v archivech dotazník »K žádosti o uzavření manželství čs. státního občana s cizincem«. V něm snoubenci v kolonce majetkové poměry shodně uvedli, že jsou nemajetní. Ovšem zatímco ona napsala, že bere jako grafička v časopise plat ve výši 3000 západoněmeckých marek (podle neoficiálního kursu okolo 400 tisíc Kč), on přiznal 2400 Kčs…

Nám neškodil

Od smrti Jiří Datla Novotného uplynuly už tři neděle. Přesto se s ním dosud nekonalo žádné poslední rozloučení. „To teprve přijde,“ prozradil včera Blesku Jiří Suchý (85), v jehož Semaforu Datel působil od roku 1969.

Nejprve jako jeho osobní tajemník, poté coby tiskový mluvčí divadla a posléze se uplatnil i jako herec. „Chceme se s ním rozloučit. Rodina si, nevím proč, pohřeb nepřála, tak na něho zavzpomínáme alespoň v Semaforu,“ sdělil principál. Kdy to bude, ještě neví, ale určitě hned poté, co divadlo zahájí sezonu. „Bude to taková rozlučka v úzkém kruhu přátel a kolegů, kde si pustíme nějaký jeho film a zavzpomínáme,“ komentoval Suchý.

To, že byl Novotný spolupracovníkem StB, ho nechává klidným. „Kdo to nedělal? Nám neškodil... Žil divadlem a to bylo pro nás důležité.“ Suchý viděl Novotného naposledy letos na jaře na jedné semaforské premiéře. „Už to po těch dvou mrtvicích nebyl on. Nikdo z nás ale nečekal, že za tak krátkou dobu přijde ta třetí, smrtelná...“

VIDEO: StB ovlivnila mnoho životů, podívejte se na video!

Video
délka: 02:36

Příběhy 20. století: Ukázka z pilotního dílu (Moje StB). Česká televize

Fotogalerie
15 fotografií