Radek Pokluda (45) byl hereččiným osobním bankéřem v Komerční bance. Natolik mu věřila, že ho brala s sebou do společnosti. Třeba i na poslední rozloučení s Jiřinou Jiráskovou (†81).

Ale to mu opravdu natolik důvěřovala, že od něj během milionových obchodů nechtěla žádnou smlouvu? Nic, co by měla v ruce jako důkaz o původu obrazů?

„Paní Bohdalová kupovala od pana Pokludy umělecká díla beze smlouvy. Uzavírali mezi sebou ústní smlouvu. Ta je samozřejmě platná a má stejnou váhu jako smlouva písemná. Může být ale složité ji prokazovat,“ sdělil Blesku hereččin právník Michal Morawski.

Pokluda podle advokáta obrazy prezentoval tak, že jde o propadlé zástavy Komerční banky a že právě on je nabízí svým VIP klientům k odkupu za odpovídající nízké ceny.

„Přicházel za paní Bohdalovou vždy s deskami s logem Komerční banky a to ji utvrdilo v tom, že je vše v pořádku. V deskách byly připraveny vyplněné příkazy k úhradě, které paní Bohdalová pouze podepisovala,“ dodal Morawski.

Už dříve vyšlo najevo, že Pokluda herečce nabízel investice do umění ve chvílích, kdy jí na účet přicházelo větší množství peněz. Stejně údajně postupoval i v případě dalších VIP klientů, mezi něž patřil např. režisér Ivan Zachariáš (46).

Než podvodný bankéř zmizel do zahraničí, stihl detektivům říci, že prý nevěděl o tom, že prodává padělky.

Zatímco Komerční banka se k případu zpočátku stavěla tak, že žádné umělecké předměty nikdy neodprodávala, a nezodpovídá tedy za soukromé aktivity svého bývalého zaměstnance, nyní už začala celou věc také řešit.

„Pan Pokluda tímto svým jednáním způsobil bance škodu na její dobré pověsti, a proto úzce spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení a zvažujeme další vlastní právní kroky,“ sdělil mluvčí KB Pavel Zúbek.

Jak to vidí advokát?

„Pokud je prodej smluvně ošetřený, pak by měla být zaplacená daň z příjmu. Právně je to ošetřené, i když je prodej uskutečněn bez smlouvy. To je ovšem hůř doložitelné. Když se příjem přizná, měl by se správně doložit znalecký posudek. Pak je to právně čisté. Pokud se nedoloží, finanční úřad tomu může uvěřit, nebo si vyžádá posudek. Když to ale prodávající nepřizná, vystavuje se trestnímu stíhání pro neplacení daně,“ sdělil Blesku renomovaný pražský advokát Jan Černý.

„Prodej obrazů může proběhnout bez smlouvy, stačí i ústní smlouva. Písemná smlouva je důležitá ve finále jen pro kupujícího, aby mohl prokázat, od koho obraz koupil,“ doplnil ho advokát Josef Lžičař, který se dále zamýšlí i nad zodpovědností Komerční banky. „Kdyby to byl zaměstnanec banky, tak by se dalo říct, že banka odpovídá za činnosti svého pracovníka,“ myslí si Lžičař.

Takhle vypadá muž, kterému naletěla nejen Jiřina Bohdalová.
Takhle vypadá muž, kterému naletěla nejen Jiřina Bohdalová.
Autor: P. Machan, M. Pátek, K. Kopáč

Fotogalerie
55 fotografií