Byla to taková tradice. Trojice ctitelů Judity Čeřovské a jejích opravdových přátel se u jejího hrobu na Olšanech scházela dvakrát ročně – 9. října, v den jejího skonu, a 2. listopadu, na Památku zesnulých. „Přinesli jsme s sebou i lahvičku vína, ťukli jsme si na její památku a počest a z přehrávače pustili nějakou její písničku,“ říká Stanislav Vaník i jménem svých kamarádů.

Jenomže letos přišli na to, že poslední nejméně čtyři roky vzpomínali na místě, kde už Judita Čeřovská dávno neleží. Rodině Čeřovských patří i sousední hrob, kde leží příbuzní paní Judity, její tchán s tchyní. A právě na tomto hrobě si pan Vaník letos poprvé všiml urny s nápisem JUDr. Vladimír Čeřovský.

„Byl to Juditin manžel, a měl tedy být uložen spolu s ní v jejich společném hrobě. To, že jeho urnu někdo očividně vyjmul a dal na sousední hrob, nás všechny zarazilo,“ popisuje pan Vaník.

Po dotazu na hřbitovní správě bylo všechno jasné. V roce 2011 vypršela desetiletá lhůta, do které byl hrob zaplacen. „Přesně deset let od Juditina úmrtí,“ spočítal Kamil Pail. „Hrob platily její děti, Ivan s Brigittou. Nás ani nenapadlo, že to nedělali, byli bychom poplatky uhradili sami. Takhle ale nám na správě po kontrole v počítači řekli, že ten hrob odhlásili a že je opuštěn.“

Stanislavu Vaníkovi to nedalo a na hrob rodiny Čeřovských, na jehož desce ležela urna JUDr. Čeřovského, zpěvaččina manžela, se vrátil. „Zdálo se mi, že za ním je ještě jedna urna, která vypadala nověji. Byla bez označení i bez pouzdra a já chtěl to hrozné podezření, které mě napadlo, buď vyvrátit, nebo potvrdit.“

Urna měla svoje číslo a pan Vaník se s dotazem, komu patří, ještě tentýž den obrátil na krematorium ve Strašnicích. Tam jeho podezření potvrdili – neoznačená urna, pohozená na cizím hrobě, obsahovala popel zpěvačky Judity Čeřovské. Dokonce dohledali i den kremace – všechno sedělo, mýlka byla vyloučená.

„Byl a je to pro mě šok. Takhle se Ivan a Brigitta zachovali k mámě, která jim obětovala úplně všechno, vypiplala je po rozvodu s manželem jako samoživitelka a dala jim první poslední. Nakonec nemá ani důstojné místo k poslednímu odpočinku,“ nechápe Stanislav Vaník.

Pomyšlení, že popel jedné z nejlepších a nejoblíbenějších zpěvaček je v zastrčeném koutě na cizím hrobě, ohromilo jeho i jeho kamarády. Snažili se najít děti Judity Čeřovské, ale bez úspěchu.

Rádi by napravili celou situaci a pořídili pro svoji lásku – a všichni do ní byli svého času zamilovaní – důstojné místo posledního odpočinku, ale bez svolení příbuzných nesmějí s urnou manipulovat. Konec nepochopitelného příběhu, který odhalil letošní svátek Památky zesnulých, je zatím v nedohlednu.

Fotogalerie
16 fotografií