Když se v den pohřbu otce rozhodl pro Blesk promluvit o poměrech v rodině i o dědictví, tvrdil, že si napůjčoval od táty jen něco přes dva miliony, a za to prý přišel o milionů deset! Jenže na smlouvě z listopadu 2011 jsou naprosto odlišné údaje, které vědomě podpisem potvrdil... Jak to vysvětluje?

„Měl jsem vztek. Byl jsem v nouzi. Chtěl jsem od táty půjčit ještě 150 tisíc. On mi je daroval s tím, že ale k tomu musím podepsat notářský zápis, kde stálo, že jsem od táty dostal byt, který jsem prodal za pět milionů, a dalších pět milionů mi dal v hotovosti,“ prozradil Blesku Pavel. „Nic z toho nebyla pravda. Urazil jsem se,“ dodal.

Jako správný furiant na to prý bezmyšlenkovitě kývl, podškrábl a odešel. Už se pak s otcem nikdy neviděl. Podle zápisu, který Blesku ukázal, si měl Pavel být vědom toho, že po smrti otce bude oněch 10 milionů započteno do jeho dědického podílu.

Podle zákona tedy nejde o vydědění v pravém smyslu slova. Duchovní otec Receptáře v dokumentu stanovil, že Pavel případně zdědí jen to, co bude převyšovat částku 10 milionů. Vzhledem k tomu, že Přemek Podlaha odešel ze světa podle katastru oficiálně bez nemovitého majetku, výsledek je asi jasný...

Video
délka: 02:23.95

Podlahův poustevnický syn: Ukázal, jak bydlí ve zpustlé hájence Petr Soukup,Hanka Höschlová

Fotogalerie
10 fotografií