„Společnost GoJa Františka Janečka uzavřela s Michalem Davidem cosi, co se může jevit jako licenční smlouva. Je ale neurčitá a tudíž neplatná. Především neobsahuje seznam hudebních děl, není vymezen předmět smlouvy a licence. Dále pak není uveden termín premiéry ani doba, po kterou by měla práva trvat,“ řekl Blesku JUDr. Martin Janoušek.

Kdyby se dala situace zlehčit, byla by to vlastně smlouva na věčné časy. To ovšem z právního pohledu není možné. „Františkovi Janečkovi i pánům Mrázovi a Bělouškovi, kterým postoupil práva, která nikdy neměl, už byla odeslána výzva, aby jméno Michala Davida v rámci připravovaného muzikálu nepoužívali,“ dodal Janoušek s tím, že další kroky zvažuje. „Pan Janeček je sám právník, musel to dobře vědět,“ uzavírá. Ve sporu o Davidovy písně je podle něj právo na straně zpěváka a Oldřicha Lichtenberga.