Nejeden vlastník staršího domu možná zažil, jaké komplikace znamená prosakující jímka. Unik odpadních vod z prosakující jímky obvykle doprovází nezaměnitelný a hodně nepříjemný zápach. Odpadní voda se však může dostat také třeba do studny, a to nejen vám, ale i sousedům. Prosakující jímka navíc obvykle znamená konflikt se zákonem. Ten o nakládání s povrchovými a odpadními vodami totiž mluví jasně – jímka nesmí ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

Autor: SINEKO Engineering s.r.o.

Jak tomuto problému předejít? Kromě správného uložení a instalace je klíčem výběr materiálu, z něhož je jímka vyrobena. V minulosti nejčastěji využívaný beton není chemicky odolný ani zcela nepropustný, a právě na to mohou majitelé jímky doplatit. „Beton není tolik odolný proti působení agresivní splaškové vody a může docházet k jeho poškození a následnému průsaku kontaminované vody do okolí nebo k průsaku spodní vody z terénu do jímky. Zákazník pak draze platí za vývozy dešťovky místo splašků. Beton sice lépe zvládá namáhání jímky okolní zeminou, ale dokonalou izolaci nezajistí,“ vysvětluje Josef Filgas ze společnosti Sineko.

Naopak vhodně umístěná plastová jímka je stoprocentně vodotěsná. Její stěny podzemní voda nenarušuje a obsah se nemá šanci dostat ven.

Statickou odolnost plastu v místech, kde je to potřeba, zaručí využití kombinace plastu a oceli zvaná steelplast, což je tuhá konstrukce z nerezové oceli bez dalšího obetonování. Zaručuje extrémně dlouhou životnost a odolnost proti deformacím.

Autor: SINEKO Engineering s.r.o.

Pozor na chemickou odolnost materiálu

Nejde ale jen o nepropustnost stěn a tvarovou stabilitu. Jímka by měla zůstat stoprocentně odolná i v agresivním prostředí, kdy na její stěny mohou působit nejrůznější soli, kyseliny či ropné a chemické produkty. „K povrchu jímky může proniknout například sirovodík, čpavek nebo organické kyseliny. Plastová jímka je schopna takový nápor zvládnout. V případě betonové jímky je potřeba materiál ještě obohatit povrchovou úpravou, tedy přidáním drahých příměsí. A ne každý dodavatel to dělá,“ upozorňuje Josef Filgas. A doplňuje, že laicky zkontrolovat nepropustnost a odolnost betonové jímky je téměř nemožné.

Těžko rozpoznatelná je rovněž homogenita betonu v konstrukci jímky. Vzhledem k obtížnému hutnění ve formách se stává, že výrobce homogenitu šidí a jímka má poté vysokou pórovitost. Tento problém se plastových jímek vůbec netýká.

Umístění jímky na pozemku

Správné umístění jímky na dvorek nebo zahradu může být poměrně složitým úkolem. Jímka by měla být dostatečně vzdálená od domovní studny a zároveň dobře dosažitelná fekálním vozem. Roli samozřejmě hrají i další aspekty, jako je členitost zahrady, vlastnosti podloží, vedení sítí a potrubí a podobně.

Jakmile vhodné místo najdete, starosti s umístěním plastové jímky prakticky končí. Díky nízké hmotnosti umožňuje snadnou manipulaci a ve čtyřech lidech ji snadno usadíte na místo i ve složitějším terénu. Pro dopravu a usazení jímky navíc nepotřebujete těžkou techniku, což s sebou nese další finanční úspory. „Při výběru betonové jímky je naopak potřeba dát si pozor na dostupnost vybraného místa – přístupová cesta by měla být zpevněná. Místo pro uložení betonové jímky musí být v dosahu hydraulické ruky, protože ruční manipulace s betonovou jímkou není prakticky možná,“ dodává Filgas. Samotná manipulace a náročná doprava se u betonu navíc promítne do celkové ceny. U plastu zákazník platí pouze za vlastnosti jímky.

Plastovou jímku vám firma dodá na klíč

Jednou z největších výhod je u plastových jímek možnost dodávky celé zakázky na klíč. Dodavatelská firma je v takovém případě schopná jímku instalovat a zprovoznit za jeden den, navíc se zárukou na celé dílo.

V případě betonových jímek se o zakázku většinou dělí více firem – dodavatel, firma na převoz a výkopové práce, případně si některé úkony, jako je zatěsňování dílů, případně zásypy, musí zákazník dodělat sám. Při reklamaci tak zákazník často narazí na problém, že se reklamace nevztahuje na celé dílo, ale jen na jeho části. Plastové jímky jsou navíc oproti těm betonovým plně připraveny na snadné napojení na kanalizaci bez nutnosti dalšího dolepování těsnění, či dokonce vrtání, které může jímku poškodit.