Starý ovocný strom má oproti mladému, nově zasazenému, hned několik výhod, a tak by byla velká škoda se ho zbavovat. „Je to vzrostlá dřevina, která může v menší zahradě tvořit i docela významnou dominantu,“ domnívá se zahradník Michal Plundra s tím, že pokud se budeme rozhodovat, zda daný strom zachováme, nebo nikoli, měli bychom brát v úvahu, jaké jsou jeho plody – chuťově i z hlediska skladovatelnosti.

Musíme si ale také uvědomit, že dokonce i strom, který již plody nenese, může být důležitou součástí přirozeného biotopu zahrady a útočištěm pro drobné ptactvo či hmyz. „Také se nám může stát, že máme na zahradě nějakou vzácnou, starou odrůdu,“ dodává odborník a doporučuje pořídit si pomologický atlas, zabývající se popisem odrůd ovoce, ve kterém lze právě tu naši dohledat a určit, popřípadě kontaktovat ovocnářský ústav.

A jak se tedy o starý strom postarat? „Nejprve bychom měli zkontrolovat kmen, zda nemá nějaké zásadní poranění, které by mohlo být vstupní branou pro houbové choroby,“ radí zahradník, „to by mohlo narušit i statiku stromu. Dále bychom měli prověřit, jakým způsobem jsou zapěstovány kosterní větve – zda na kotlovitou, nebo pyramidální korunu. V následujícím kroku pak odstraníme uschlé a polámané větve.“

Velice podstatné je uvědomit si, na jakých větvích strom plodí. „To jsou větve v úhlu zhruba pětačtyřicet stupňů až rovina, tudíž odstraňujeme nebo zkracujeme větve, které jdou rovně nahoru, anebo naopak visí směrem dolů,“ pokračuje ve výkladu expert, ovšem zároveň upozorňuje, že řez by neměl být hned napoprvé moc radikální. „Je lepší rozložit ho na více etap, protože větve, které odstraníme, se strom snaží zčásti nahradit.“

Pokud chceme strom oživit a podpořit ho v růstu, měli bychom řez provádět na jaře před vegetací. Řez prováděný v létě zase podpoří dřevinu v kvetení a plození v příštím roce. „Na úpravu stromu bychom měli použít kvalitní nářadí,“ zdůrazňuje na závěr pan Plundra, „u nůžek bych doporučoval, aby měly přesah čepelí.

Pokud přecházíme ze stromu na strom, vyplatí se průběžná dezinfekce nářadí, obzvláště to platí právě u starých stromů, kde může hrozit nějaká houbová choroba. U větších řezů, kde vzniká i větší rána, zase doporučuju použití stromového balzámu.“ Pokud se budeme o strom dobře a láskyplně starat, vrátí nám to svými plody, ze kterých můžeme mít užitek až padesát či šedesát let!

Další praktické reportáže pro pěstitele, chovatele, chalupáře, kutily a všechny, kdo chtějí pěkně a pohodlně bydlet, příjemně relaxovat či zdravě žít, můžete vidět každou neděli v 11:40 hodin v oblíbeném pořadu Receptář prima nápadů.