V Shakespearově slavné tragédii služka Emilia upozorňuje během úplňku Othella, že se Měsíc příliš přiblížil k Zemi a bude muže přivádět k šílenství. Její varování bylo jen odrazem staletí tradované víry, že Měsíc má zásadní vliv zejména na psychický stav a chování lidí a že mnohé přivádí k zuřivosti. Řecký filosof Aristoteles a římský přírodovědec Plinius starší dokonce věřili, že Měsíc způsobuje nejen stavy šílenství, ale i epilepsii. A jaký je k tomu důvod? Prý se za úplňku tvoří více rosy, v lidském mozku je kvůli tomu více vlhkosti, což vede k podivnému chování, nehodám, šílenství i náměsíčnosti.

Pohanský pohled

Autor: iStock

Daleko praktičtěji se na vliv Měsíce dívali pohané. Stovky let přírodu pozorovali a žili v souladu s jejími rytmy a měsíčními fázemi. Často je využívali ve svůj prospěch. „Kalendáře, které vypočítávali podle pohybů měsíce po obloze, jim sloužily k předvídání sil, které po určitou dobu působí na přírodu i člověka, v pravidelných etapách se vracejí a spolurozhodují při tom například o úspěchu léčby, sklizně či lovu,“ říká propagátorka života podle fází měsíce Johana Paunggerová.

Luna měla podle předků rozhodující vliv i na spoustu dalších věcí, jako jsou sběr bylin, porody a plození dětí. Nejsilnější vliv má ovšem měsíc v úplňku. Jak na nás působí?

Špatný spánek

Autor: istock.com

Michael Smith z Univerzity v Goteborgu ve Švédsku ve svém výzkumu sledoval vliv úplňku na spánek a mozkovou aktivitu 47 dospělých osob. Výsledek? Úplněk zkracuje dobu spánku o 20 minut a ztěžuje usínání.V době úplňku je mozková kůra citlivější. Získané údaje naznačují, že v nás tikají jakési biologické hodiny usměrňované měsíčními fázemi, ale jejich mechanismy zatím nemáme dostatečně prozkoumané,“ citují Smitha populární vědecké servery Science Daily a Cell. Vědci spekulují, že důvod je v prehistorii: v dobách tlup v jeskyních museli muži za úplňku daleko bedlivěji střežit bezpečí. Aktivita predátorů byla totiž výraznější.

Vyvolává porod a ovlivňuje plodnost

Autor: iStock

Protože průměrný menstruační cyklus ženy je stejně dlouhý jako lunární cyklus, jsou někteří lidé přesvědčeni o tom, že fáze měsíce má vliv na ženskou plodnost. Především úplněk pak prý plodnost zvyšuje a zároveň zvyšuje i pravděpodobnost, že bude počat potomek mužského pohlaví. Pro objektivitu je ale třeba doplnit, že studie takové souvislosti zatím neprokázaly. Nejen fanoušci ezoterických nauk, ale i někteří porodníci tvrdí, že v době, kdy je měsíc v úplňku, obecně rodí více dětí. Dosavadní studie ale opět nepřinesly žádné důkazy o tom, že je to skutečně pravda.

Jít k lékaři je zakázáno

Autor: istock.com

Měsíc v úplňku prý dále zvyšuje riziko krevních ztrát při operacích. „Před časem se ale tomuto zajímavému tvrzení vysmáli ve svém oficiálním prohlášení například britští chirurgové,“ komentuje často probírané vlivy luny lékařka Helena Janíčková. Přesto se v USA tisíce lidí fázím měsíce přizpůsobují a během úplňku si neplánují operace, zubařské výkony ani další ošetření.

Víc agrese

Autor: iStock

Podrážděnost kolem úplňku u řady lidí nejde přehlédnout. Vědci ale přímý vliv luny na agresivitu nepotvrdili. K agresivnějšímu chování způsobenému plným měsícem je skeptická i doktorka Janíčková. „Vědecké důkazy, které by toto tvrzení podpořily, chybí,“ dodává. Zato některé statistiky prokázaly, že narostla kriminalita. Podle doktora Smitha může jít o pragmatický, nepřímý vliv toho, že během úplňku je víc světla.

JAK ZVLÁDNOUT OBDOBÍ ÚPLŇKU?

  • Tři dny před úplňkem, samotný den úplňku a jeden den po něm je lepší jít spát co nejdříve.
  • Neřešte náročné věci.
  • Nevyjíždějte na daleké cesty.
  • Nebuďte sami.

Na co přišli předci?

  • Mnoho přírodních jevů a fenoménů, jako jsou příliv a odliv, porody, změny počasí i menstruační cyklus žen, má vztah k měsíčním fázím.
  • Některá zvířata přizpůsobují chování fázi měsíce.
  • Úspěch nejrůznějších činností podléhá měsíčním fázím – těžba dřeva, léčba, vaření, stříhání vlasů, práce na zahradě a praní.
  • Účinek bylin, léků nebo průběh operací se také řídí poutí měsíce po obloze.

Článek vyšel v časopise Blesk zdraví. Zakoupíte ho v každé trafice nebo si ho můžete objednat z pohodlí vašeho domova v našem iKiosku.