Cílem majitele i architektů, kterým tento návrh svěřil, byl nejen hotelový pokoj v korunách stromů určený pro zážitkovou turistiku, ale také bohulibý záměr přispět ke zbrždění poklesu místní ptačí populace. A to se podařilo díky originální fasádě z ptačích budek, které skutečně slouží jako hnízda pro zdejší opeřence.

Návrat k přírodě alespoň o dovolené

Oblast severního Švédská, která patří do regionu původních obyvatel severní Evropy Sámů, je u nás známá pod názvem Laponsko. Toto místo je vyhledávané pro své přírodní krásy, zejména rozsáhlé lesy, klid a nízkou hustotu zalidnění. Tyto podmínky umožňují existenci charakteristické fauny a flóry.

Fotogalerie
17 fotografií

V úzké spolupráci se švédským Treehotelem a místním ornitologem Ulfem Öhmanem navrhl tým dánské architektonické společnosti Bjarke Ingels Group nový hotelový pokoj pro tento neobvyklý a monumentální soubor 350 chatek ve stylu ptačích budek. Každá z nich má odlišnou identitu, vychází totiž z charakteristik jiného ptačího druhu a tím pádem si vytváří i odlišný vztah s okolním lesem.

Počin Bjarke Ingels Group dostal název Biosphere (Biosféra). Vyjadřuje tak svou základní myšlenku – tou byla snaha vytvořit prvek, který je inspirovaný zdejší ptačí říší a citlivě zapadá do lokality. I díky tomu umožňuje svým hostům neobvykle intimní zážitek z pozorování okolní přírody a pocit splynutí s tímto prostředím. 

Autor: Bjarke Ingels Group

Zdejší silné klimatické kontrasty v průběhu ročních období si vyžádaly vysoce odolné architektonické řešení zahrnující místní materiály, především dřevo, ale také kámen. Biosféra je přístupná přes visutý most, který stoupá od země až k vrcholkům stromů.

V interiéru hotelového pokoje o rozloze 34 m2 najdeme tmavé plochy a organické materiály inspirované okolní krajinou. Účelem je přimět tak návštěvníky k pohledu ven, kde se mohou nejen kochat, ale i pochopit zákonitosti místní přírody.

Pokoj je jednoduchý a pragmatický, ale díky svému koncepčnímu uspořádání ve tvaru kostky umožňuje řadu zážitků na relativně malém prostoru. Návštěvníci mají přístup na střešní terasu v korunách stromů, která nabízí 360° výhled na celý les. Rozmístění budek různých velikostí a v různé vzdálenosti od vnitřního pláště umožňuje dostatečný prostup denního světla do interiéru a velkorysé výhledy ven.

 

Hotel nejen pro lidi

Sčítání ptactva v okrese Norrbotten, prováděné jak ornitology, tak správní radou okresu, ukázalo, že počet různých ptačích populací zde klesá. Lesnictví vedlo ke snížení počtu přirozených děr ve stromech, kde hnízdí ptáci.

Autor: treehotel.se

Instalace ptačích hnízd je proto důležitým opatřením. Kromě toho změna klimatu vede k tomu, že hmyzí boom nastává dříve v roce, a tím pádem i dříve, než se ptačí vejce vylíhnou. Krmení je důležitým podpůrným mechanismem pro ptáky v severním Švédsku nejen během zimy. Treehotel je cennou ukázkou, jak může instalace ptačích hnízd a krmení ptáků fungovat, a tak i inspirací pro lidi, kteří si mohou něco podobného instalovat v blízkosti svých domovů,“ vysvětluje Ulf Öhman, předseda Ornitologického sdružení Norrbotten, jaká byla jeho motivace podílet se na tomto specifickém projektu.