Jenom pěna nestačí

Proč se tedy v 90. letech montážní pěna tak často drolila? Problém nebyl v pěně samotné, ale v jejím ošetření. „Montážní polyuretanová pěna, která se v rámci montáže standardně používá dodnes, má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Ovšem ty zůstávají funkční pouze v případě, že pěna zůstane suchá a bez vlivu UV záření, protože jak nežádoucí vlhko, tak sluneční záření ji celkem rychle degradují - proto je potřeba ji co nejrychleji přikrýt, a to jak z exteriérové, tak i interiérové strany,“ vysvětluje vlastnosti montážní pěny Ing. Pavel Kašpar, manažer montáží české okenářské jedničky VEKRA.

Nalepení ochranných fólií
Nalepení ochranných fólií
Autor: Window Holding

Jak je tedy dnes montážní pěna vyplňující připojovací spáry oken chráněna? „Obecně je postup řešen v ČSN 74 6077. Skladba těsnění připojovací spáry musí zajistit trvalou tepelnou izolaci okenních výplní, tedy jasnou prevenci vzniku nežádoucích tepelných mostů,“ popisuje současný postup Ing. Pavel Kašpar a dodává: „Na stranu interiéru se lepí na okenní rám parotěsná fólie zabraňující průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry, a tedy i do montážní pěny. Na stranu exteriéru se lepí fólie, která je jak paropropustná, tak zároveň vodotěsná – propouští případnou vlhkost směrem ven z ostění a zároveň brání vniku srážkové vody do prostoru připojovací spáry.

Rohové okno a vchodové dveře
Rohové okno a vchodové dveře
Autor: Window Holding

Síla hliníku

Jak jsme tedy zjistili, připojovací spáry jsou při montážích ochráněny parotěsnou fólií. Co tedy znamená to zmiňované „okno na hliníku“? Ing. Pavel Kašpar nám prozradil: „Ač se to nemusí na první pohled zdát, okna je třeba proti vlhkosti chránit zvláště z interiérové strany. Běžné aktivity jako vaření, praní, zalévání květin nebo třeba i dýchání vytváří uvnitř domu vlhkost, která může připojovací spáry vážně poškodit. Nároky na parotěsnost fólií z interiérové strany jsou proto velmi vysoké. Právě z tohoto důvodu se používá při montáži speciální vnitřní fólie, která je posílena o hliníkovou vrstvu, která parotěsnost výrazným způsobem posiluje.“

Rodinný dům s dřevěnými okny
Rodinný dům s dřevěnými okny
Autor: Window Holding

Éra 90. let měla jistě své kouzlo, a na některé trendy té doby tak dodnes s nostalgií vzpomínáme. Rozdrolená montážní pěna 90. let ale díky oknům na hliníku rozhodně patří na „smetiště dějin“.