Příčina strachu či stresu u kočky může pramenit z různých podnětů, někdy to může být pro lidi banální situace, jako např. bouchnutí dveřmi, nenadálé hlasité zvuky, přemístění nábytku či neznámá návštěva. Kočky jsou i přes svojí domestikaci stále ostrá a pohotová zvířata, vždy ve střehu. Nejčastěji je však příčinou jiná kočka. Uvádí se také, že nejvíce se kočky bojí hadů, proto při obraně napodobují jejich syčení. Hadů se totiž bojí převážná většina zvířat. Fyzický projev strachu kočky se projevuje nejčastěji již zmíněným syčením, naježenou srstí, sklopením uší k hlavě, rychlé mávání ocasu a prohnutím zad, kdy pak následuje buď útok, nebo útěk. 

Pokud se takto kočka projevuje, je důležité odstranit možné stresory a navrátit jí pocit bezpečí. V případě domácí kočky to je poskytnutí úkrytu a klidu. Ideálním únikem jsou pro kočku výšky, běh po rovině totiž nepatří mezi jejich silné stránky. Lidé se mylně domnívají, že se kočky nejvíce bojí vody, ale to tak vůbec není, kočka je celkem zdatný plavec, jen to není činnost, kterou by, z čistě praktického důvodu, dobrovolně vyhledávala.