Svatba je důležitá součást života a jste to především vy, kdo si určí, koho pozvete a koho ne. Pokud odhlédneme od možných vztahových rozepří v rodině, svatba se určitě neobejde beze svědků. Buď pak zůstanete u hodně malé svatby jen se svědky nebo začnete plnit seznam hostů. Na druhém místě bývají rodiče. Podle etikety platí zaslaná pozvánka také pro partnera pozvaného a „pozvání s rodinou“ platí pro partnera i s dětmi. Bývá také slušností pozvat ty, kteří vás sami na svoji svatbu pozvali. Vedle rodičů se zvou případní noví partneři rodičů, sourozenci, prarodiče, nejlepší přátelé s partnery, širší rodina, kamarádi a známí.

Počátky manželských svazků spadají v Evropě do raného Středověku. O prosazení sňatků v Čechách se zasloužil kníže Břetislav. Ke konci 12. století pak církev uznala manželství jako jednu ze sedmi svátostí. Mezi panovníky představoval sňatek spíše politickou a ekonomickou záležitost než akt lásky.