Pokud alespoň čas od času pracujete na počítači, téměř určitě jste se s tím setkali. Máte PDF soubor, který byste rádi upravili, a proto jej chcete převést do Wordu. Jak na to? Způsobů je několik.

Nejjednodušší variantou, jak převést PDF do Wordu, tedy do dokumentu s koncovkou .doc nebo .docx, je použít Word samotný - v nabídce klikněte na Soubor, Otevřít a vyberte dokument PDF. Pak už jen odsouhlasíte, že chcete soubor převést do upravitelné podoby.

Bohužel tato varianta ne vždy zachová veškeré formátování, někdy navíc text rozdělí do nepřehledných bloků. Potom lze vyhledat některou z internetových služeb, které konvertování PDF souborů do těch wordových nabízejí. Je jich celá řada, stačí vyhledat heslo PDF to word nebo PDF to .doc. Ve většině případů ale za službu zaplatíte.

PDF je zkratka je anglického názvu Portable Document Format, což znamená přenosný formát dokumentů. Tento typ souboru byl vytvořen firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Formát PDF pak zajišťuje, že se soubor zobrazí na všech zařízeních stejně.