Herakles měl celkem tři manželky – Megaru, Déianeiru a Hébé. Herakles, známý také pod jménem Herkules, je slavný hrdina z řecké mytologie. Je synem nejvyššího boha Dia a Alkmény, mykénské princezny. Bohyně Héra, Diova manželka, se Heraklesovi mstila a znepříjemňovala mu život.

První manželku Megaru Herakles opustil poté, co na něj Héra seslala šílenství a on zabil jejich tři děti. Po tomto činu odešel do Delf hledat očištění. To mu mělo zajistit splnění 10 úkolů od krále Eurysthea. Ten však dva z nich neuznal a místo nich přidal dva jiné, proto se často hovoří o 12 úkolech. Po splnění úkolů, které zabralo 12 let, Herakles zjistil, že Megara žije s Ioláem a tak se vydal hledat novou manželku. Tou se stala Déianeira, která jej také neúmyslně otrávila, když uvěřila instrikám zrádného kentaura. Po pozemské smrti byl Herakles zlatým vozem odvezen do nebe a Zeus jej prohlásil za nesmrtelného.

Herakles je ztělesněním nadlidské síly a odvahy. Jako jediný hrdina řeckých pověstí získal nesmrtelnost a stal se Bohem. Na Olympu byl přijat smířlivě i Hérou, která mu za manželku dala svoji dceru Hébé.