Blíženci

Lidé narození 8. června jsou Blíženci.  


Svátek slaví Medard

  • Ženský protějšek: nemá
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Medardek, Medy, Medek
  • Původ: Jméno Medard je staroněmeckého původu. Vychází ze slov „maht“ (moc) a „hardus“ (tvrdý, přísný“). Význam jména je tak „mocný a přísný muž“.
  • Povaha: Medardové jsou inteligentní a průbojní. Najdou se ve studiu a vědecké práci. Ve vztazích a manželství jsou stálí.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znameníRyb, BeranaVodnáře, Panny a Vah.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Mezinárodní den oceánů

Oceány pokrývají více než dvě třetiny zemského povrchu a mají na klima naší planety nesmírný vliv. Od roku 2009 se vždy 8. června slaví Světový den oceánů právě proto, abychom si uvědomili jejich význam. Přestože pro nás v České republice jsou moře a oceány poměrně vzdálené, bylo by bláznivé si myslet, že neovlivňují i naše životy.

Důležitá role oceánů spočívá především v zachovávání standardních modelů klimatu a počasí, pohlcování emisí oxidu uhličitého a díky fytoplanktonu také v tvorbě kyslíku. Významnou úlohu hrají oceány rovněž jako zdroj potravy a práce. Kolem 40 % světové populace žije do vzdálenosti 100 kilometrů od pobřeží.

Lidstvo do značné míry ani neví, co se v oceánech skrývá, doposud bylo prozkoumáno méně než 10 % jejich plochy. Každoročně je objeveno a popsáno na dva tisíce nových rostlin či živočichů.

Oceány čelí řadě hrozeb, přičemž za většinu z nich může člověk. Velké téma je znečištění oceánů odpadky, především plasty. Často zmiňované je také okyselování oceánů, ke kterému dochází v důsledku spalování fosilních paliv a jež ohrožuje zejména korálové útesy. V neposlední řadě oceánům škodí místy nadměrný rybolov a některé jeho destruktivní metody, které ničí mořské ekosystémy.


Psalo se 8. června před rokem: