Rak

Lidé narození 6. července jsou Raci.  


Den upálení mistra Jana Husa

Den upálení mistra Jana Husa je v České republice státním svátkem. Připomíná upálení římskokatolického kněze a reformátora církve Jana Husa v roce 1415. Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se církev ocitla. Ta ho označila za kacíře a v roce 1411 jej exkomunikovala. Na kostnickém koncilu, kam mu zaručil bezpečný příchod římský král Zikmund Lucemburský, byl odsouzen jako kacíř a když odmítl odvolat své učení, byl vydán k upálení na hranici. K jeho odkazu se hlásili Husité, kteří během Husitských válek porazili několik křížových výprav.


Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Psalo se 6. července 2016: