Lidé narození 25. února jsou Ryby.  


Svátek slaví Liliana

  • Mužský protějšek: nemá
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Lilianka, Lili, Lila, Lilien, Lilka, Liana
  • Původ: Jméno Liliana je latinského původu. Vychází z latinského slova „lilium“, což je označení pro květinu lilii. Ta se vykládá jako symbol čistoty a tentýž výklad nese i samotné jméno. Setkat se lze ještě s jedním významem a to „hravá“ nebo „veselá“. Jedná se o překlad ze starověkého jazyka sanskrtu. Podle další teorie může mít Liliana souvislost se jménem Elizabeth. 
  • Povaha: Liliany jsou praktické a ve společnosti velmi oblíbené. Angažují se v pomoci ostatním.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro ženy narozené ve znamení Raka, Berana, Býka, Štíra a Střelce

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Komunistický převrat v Československu

25. únorem vyvrcholil proces, který nazýváme komunistickým převratem a který zahájil přes padesát let trvající období komunistické totality. 

„Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má býti vláda doplněna a rekonstruována.
Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy, přesně tak, jak byly podány, přijal.“

Slova ze známého projevu Klementa Gottwalda z 25. února, která pronesl na demonstraci na podporu komunistů a jejich požadavků vůči prezidentu Edvardu Benešovi na Václavském náměstí, byla tečkou za vládní krizí. 

Vládní krize vznikla roku 1947 v návaznosti na Krčmaňskou aféru, kdy komunisté připravovali atentát na tři členy vlády – Petra Zenkla, Jana Masaryka a Prokopa Drtinu, kdy všichni tři ministři obdrželi balíček s výbušninou. Nekomunističtí členové vlády požadovali vyšetření incidentu, kterému ale komunistický ministr vnitra, do jehož gesce patřila policie, bránil. 

Komunističtí členové vlády nepřistoupili na požadavky demokratických stran ohledně vyšetřování, v důsledku čehož podali tři ministři demisi. Prezident Beneš nechtěl demisi přijmout, pod pohrůžkami předsedy vlády Klementa Gottwalda ale nakonec ustoupil a nevypsal nové volby, jak mu ukládala ústava, a doplnil do vlády lidi podle Gottwaldova návrhu

Ačkoli Gottwald mluvil o připravenosti Sovětského svazu zasáhnout silou, pokud nebudou jeho požadavky splněny, nebyla to pravda. Pravdou ovšem je, že v rámci Lidových milicí bylo připraveno několik tisíc ozbrojených osob podřízených pouze komunistické straně. 

Mezi oběti komunistického režimu řadíme zejména 205 486 politických vězňů, 170 938 emigrantů, 21 440 osob zařazených do táborů nucených prací a minimálně 282 osob usmrcených při pokusu o přechod státní hranice. 

Psalo se 25. února před rokem: