Rak
Autor: CNC

Lidé narození 25. června jsou Raci.  


Svátek slaví Ivan 

  • Ženský protějšek: Ivana 
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Ivánek, Ivo
  • Původ: Jméno Ivan pochází z hebrejštiny. Má stejný původ jako jméno Jan. Obě mají základ v hebrejském slově „Jochanán“, jehož význam je „Bůh je milostivý“. K nám se Ivan dostal z Ruska, kam se původně dostalo v řecké podobě „Jochanana“, která zní „Ioannés“.
  • Povaha: Ivanové mají v životě štěstí. Přesto se občas cítí osamělí navzdory tomu, že žijí v partnerském vztahu. 
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí pro muže narozené ve znameníBýka,  Střelce, Kozoroha a Lva

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Den námořníků

25. června se slaví Den námořníků. Akce je koordinována Mezinárodní námořní organizací a má za úkol připomínat, proč jsou námořníci nepostradatelní. Každoročně v tento den oceňujeme práci námořníků a jejich přínos pro obchod, světovou ekonomiku i občanskou společnost.

Diskutovaným tématem, o kterém se Mezinárodní námořní organizace snaží šířit osvětu, je také rovnost příležitostí pro ženy. Kampaň představuje širokou škálu povolání na moři, která se hodí pro ženy a snaží se motivovat zaměstnavatele, aby vzali na palubu i něžné pohlaví.

Přestože v České republice nemáme moře, máme české námořníky. Za Rakouska-Uherska působila v chorvatské Pule početná česká posádka, která čítala na šest tisíc mužů. Po založení samostatného Československa si nová republika pronajala přístavní místa v Hamburku a Štětíně. Pod československou vlajkou se plavilo několik námořních lodí, první z nich byl škuner Kehrwieder.

I v dnešní době můžeme narazit v mořských vodách na lodě, jejichž posádka mluví výhradně česky. Několik posádek německých rejdařství totiž tvoří jen Češi a Slováci. Zastávají všechny pozice – od kapitána až po stewardy.

Psalo se 25. června před rokem: