Vodnář

Lidé narození 24. ledna jsou Vodnáři.  


Svátek slaví Milena

  • Mužský protějšek: Milan
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Milenka, Milka, Míla, Mili, Miluška
  • Původ: Jméno Milena je slovanského původu. Vzniklo z přídavného jména "milá", které odpovídá i významu jména: milá, milovaná, příjemná  
  • Povaha: Mileny jsou učenlivé. Typické je pro ně introvertní chování. Přesto jsou schopné veřejně vystupovat a bránit práva ostatních. 
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro ženy narozené ve znamení Střelce a Vodnáře.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Mezinárodní den vzdělání

Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) prohlásilo 24. leden za Mezinárodní den vzdělání, abychom si připomněli důležitost vzdělání k dosažení míru, celosvětového rozvoje a předcházení chudobě.

V současnosti 262 milionů dětí a mladistvých nenavštěvují školní zařízení nebo skončí se školou nejpozději ve 4. třídě základní školy. 617 milionů dětí a mladistvých neumí číst a počítat. Školu přitom neabsolvují hlavně dívky a v rozvojových zemích vyrůstá bez vzdělání zhruba 90 % dětí s postižením.

Právě Mezinárodní den vzdělání připomínající důležitost vzdělání má za cíl apelovat na vlády zemí, aby vzdělání bylo přístupné pro všechny, a to nejen finančně, ale umožnilo také lidem kriticky hodnotit věci, co se kolem nich dějí.

Podle OSN každý další zakončený školní rok zvyšuje příjmy jedince až o 10 procent a zvyšuje šanci na přežití novorozeněte díky vzdělání matek rovněž až o 10 procent. 

Kromě Mezinárodního dne si OSN dala také jasné cíle, které by se měly splnit do roku 2030. Mezi ně patří například zajištění bezplatného, rovnoprávného a kvalitního primárního a sekundárního základního vzdělání pro všechny dívky a chlapce. Nebo eliminace genderové nerovnosti ve vzdělávání a zajistit rovný přístup ke všem úrovním vzdělání a odborné přípravy pro znevýhodněné.

Psalo se 24. ledna před rokem: