Smyslem akce je podle pořadatelů poukázat na význam energie z dřevní štěpky, slámy, pelet nebo bioplynu ve výrobě obnovitelné elektřiny a tepla. Akce je součástí Evropského dne bioenergetiky, který organizuje Evropské sdružení pro biomasu se svými partnery napříč evropskými zeměmi.

Například v třebíčské městské části Borovina bude pro děti mimo jiné k dispozici bludiště z balíků slámy. V Nové Vsi pod Pleší v okrese Příbram bude k vidění foukání pelet z cisterny do obřího zásobníku. V Ústavu chemických procesů Akademie věd v Praze pak bude představeno unikátní patentované čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu pomocí vodní kondenzující membrány. Více informací najdou zájemci na webu Komory obnovitelných zdrojů.