Neděle 19. května 2024
Svátek slaví Ivo, zítra Zbyšek
Oblačno, déšť 19°C

Na pokraji chudoby je v Evropě více než 113 milionů lidí

 (Autor: Profimedia)
11. dubna 2019
00:00
Prezentace klienta: Toto není redakční text. Redakce Blesku nezodpovídá za jeho obsah

I když Evropa patří mezi nejvyspělejší kontinenty, stále se v ní s chudobou potýká 113 milionů lidí. Stačí velice málo. Ztráta zaměstnání, bydlení nebo živitele rodiny, a najednou se ocitáte na okraji společnosti. Sociálním vyloučením jsou ohroženi i lidé se zdravotním postižením žijící v různých ústavech, kteří mají omezené možnosti jak se zapojit do běžného způsobu života. Čím déle jste takto sociálně vyloučeni, tím je návrat do normálního života těžší. Jak Evropská unie s chudobou a sociální vyloučením bojuje a jak pomáhá konkrétním lidem?

Pan Jaroslav (56) se přesvědčil o tom, že každý může dostat druhou šanci. Před 5 lety žil v domově pro osoby se zdravotním postižením v malé obci v Ústeckém kraji. Jeho denní program byl jasný: káva, cigarety a občasná výpomoc v domově nebo brigáda. Najít si stálou práci bylo nemožné. Stereotypní a ubíjející, přesně tak by se dal popsat jeho život. Pak ale přišla šance na změnu.

p. Jaroslav p. Jaroslav | SA MOSTRA

Pan Jarda se zapojil do projektu Evropského sociálního fondu Jak na pracovní kariéru. Pomoc mu zprostředkovala nezisková organizace JURTA, o.p.s., kde se cíleně po dobu jednoho roku připravoval na své budoucí zaměstnání. „Neměl jsem práci a žádné vzdělání. Díky týmu z Jurty jsem se zapsal do tréninkového programu v dřevařské dílně a teď pracuji v truhlárně.  Pomohli mi najít zaměstnání a postavit se na vlastní nohy, takže jsme spolu s přítelkyní mohli začít plánovat budoucnost,“ popisuje svůj příběh on sám.

Kdy jste ohroženi chudobou?

  Pokud nízké příjmy omezují vaše životní podmínky do té míry, že nejste schopni zaplatit neočekávané výdaje a hradit povinné platby či splátky. Nemůžete si každý druhý den dovolit jídlo s masem, dostatečně vytápět domácnost nebo vlastnit zboží, jako jsou pračka, barevná televize, telefon nebo automobil.

  Pokud žijete v domácnosti s velmi nízkou intenzitou práce. Ta se určuje podle počtu osob žijících v domácnosti, kde členové v produktivním věku v předchozích 12 měsících pracovali méně než 20 % času. 

Jak EU pomáhá

Nezaměstnanost, podvýživa, bezdomovectví. Chudoba v různých formách postihuje mnoho rodin. Evropská unie na místní úrovni podporuje práci národních úřadů, sociálních pracovníků a dobrovolníků s cílem bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení v celé Evropě.

Problémem se zabývají dva programy financování EU. Evropský sociální fond (ESF) a Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Oba mají za cíl pomoct lidem vrátit se na trh práce a zajišťují jim potravinovou pomoc, základní materiální pomoc nebo podporu při sociálním začleňování osob postižených nejextrémnějšími formami chudoby. Více informací najdete na https://europa.eu/euprotects/czechia_cs.

Foto:  SA MOSTRA

Evropa v číslech

113 milionů

 
Počet Evropanů ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením,     27 % z nich tvoří děti.

11 milionů

Počet lidí v Evropě, kteří každý rok najdou zaměstnání, naučí se novým dovednostem a nakonec zlepší úroveň svého života díky Evropskému sociálnímu fondu.

370 000

Hmotnost potravinové pomoci v tunách, která byla v roce 2017 poskytnuta prostřednictvím fondu FEAD