Sexuální obtěžování mezi dětmi: Chtějí zkoušet to, co vidí v pornu

Autor: Barbora Sedláčková - 
23. listopadu 2017
05:10

Britská statistika odhalila šokující trend – silný nárůst sexuálních útoků mezi dětmi, jak uvedl web Daily Mail. Podle odborníků na to má do jisté míry vliv i sledování pornografie, ke které má mládež díky internetu v podstatě neomezený přístup. Závěry potvrzuje také ředitelka Dětského krizového centra Zora Dušková. Experti se tedy i v Česku stále častěji setkávají s útoky tohoto typu, stejně tak s šikanou či kyberšikanou.

„Děti v důsledku snadné dostupnosti pornografie výrazně předbíhají svůj sexuální vývoj. Jsou konfrontovány s velmi vyzývavým materiálem, což jejich psychosexuální vývoj akceleruje a předčasně to startuje jejich sexuální potřebu. S tou si ale ještě neví moudře rady, protože zbytek psychiky není ještě dostatečně vyspělý. My sledujeme velkou tendenci u dětí opakovat to, co zhlédly v rámci pornografie, na jiných dětech,“ uvádí pro Blesk.cz doktorka Dušková.

Kyberšikana i osamělost

Podle britské studie, která vycházela z dat 38 policejních okrsků v Anglii a Walesu, došlo za několik let k 71procentnímu nárůstu sexuálních útoků mezi dětmi. Zatímco v roce 2013 bylo hlášeno 4603 napadení, v roce 2016 jich bylo již 7866. Třináctileté děvče například začal osahávat proti její vůli vrstevník na rodinné oslavě, řada incidentů se udála i na školní půdě.

Problém se dotýká také mladých v tuzemsku, i když čísla jsou zřejmě nižší. Linka bezpečí hovoří zhruba o 2300 telefonátech týkajících se sexuálních útoků vrstevníků za minulý rok.

Odborníci monitorují ovšem také vzrůstající počet šikanovaných dětí a dospívajících. Čím dál více se objevuje násilí, psychické týrání, nyní s nástupem sociálních sítí je velkým problémem i kyberšikana. K té se uchylují mnohdy jedinci, kteří by na veřejnosti neměli k podobným činům odvahu.

Děti jsou důvěřivé a mohou narazit na síti třeba na člověka, který po nich žádá nahé fotografie a vyhrožuje jim. Mnohdy to bývá spolužák z vyššího ročníku.

„Když jsou děti šikanovány skrz kyberprostor, mají jedinou možnost – odpojit se od sociálních sítí. Tím se ale dostávají do naprosté izolace. A být izolovaný, odmítaný, nepřijímaný kolektivem, zejména v určitých vývojových obdobích dětství, je skutečně velmi tíživé. Jsou děti, které na šikanu a především kyberšikanu reagují dokonce i pokusy o sebevraždu,“ popisuje ředitelka Dětského krizového centra.

Chybí důvěra v rodiče

Velkou roli zde hraje také kvalita vztahů v rodině. Leckde se vytrácí společné povídání si u večeře, u televize, kdy se všichni sejdou a vypráví si zážitky z aktuálního dne. Dítě tak nemá prostor ke sdílení událostí odehrávajících se ve škole. Zároveň nemá mnohdy důvěru ve své nejbližší okolí, a tak se mu s problémem nesvěří.

„Důvěra není automaticky založená, ta musí z něčeho vyrůst. Děti mohou mít i obavu z toho, že někde pochybily a budou za to potrestány a rozzlobí rodiče. Takže pro spoustu z nich je nakonec obrátit se na Linku důvěry to nejlepší východisko,“ uvádí Dušková.

Jak funguje Linka důvěry?

Děti mají možnost zavolat či se osobně dostavit do Dětského krizového centra nebo mohou sdělit svůj problém v rámci chatu. Linka důvěry funguje anonymně, volající může kdykoli hovor ukončit, nemusí sdělovat žádné osobní údaje a může volat opakovaně.

„Mohou zavolat znovu, to je také důležité, komunikace s dětmi představuje, že je to určitý proces, jak jim pomoci z dané situace. Někdy se to nedá upracovat na jeden kontakt, protože i na Lince důvěry si dítě musí potvrdit důvěru v konzultanta linky,“ vysvětluje ředitelka. S dítětem se mimo jiné pracovníci snaží překonat jeho strach svěřit se blízkému okolí, kterým může být někdo z rodiny, ale i učitel nebo výchovný poradce.

Kvůli narůstajícímu počtu případů se centrum rozhodlo spustit od 1. července speciální číslo nonstop Linky důvěry, která se zabývá problémy ohledně kyberšikany. Číslo pro rizika kyberprostoru je 778 510 510. Více informací a kontaktů naleznete na www.dkc.cz.

Video „Myslela jsem, že budu modelka.“ Dívku zneužíval úchyl přes internet. - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, O2 Czech Republic

djaba ( 23. listopadu 2017 10:24 )

 Pamatuji že i za komárů probíhala vošmatika .Aktéři jsme nebyli my odhánění od tv s hvězdičkou .Byli to dvakrát propadlí , kterým učitelé říkali Jardo .Nám slušným říkali Nováku .

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud