Když šílí dav, jde rozum stranou. Dá se vůbec čelit skupinové panice?

Evakuovaní lidé jsou ošetřováni a uklidňováni po útocích v klubu Bataclan v Paříži, 13. 11. 2015.
Autor: ula - 
17. 11. 2015
06:00

Teroristé z Paříže si záměrně vybrali místa a akce, na kterých byla vysoká koncentrace lidí. Vyvolání paniky v davu je velmi účinnou zbraní, kdy jedinec reaguje tak jako většina davu – bez přemýšlení. Lidé přitom mohou ohrozit sami sebe navzájem. Blesk.cz zjišťoval, zda se vůbec dá chovat během ohrožení a paniky v davu rozumně.

„Když se člověk ocitne v nebezpečí nebo když si jeho mozek vyhodnotí, že nějaké nebezpečí hrozí, tak spouští poplachovou reakci v mozkovém kmeni, kde jsou převážně emoce,“ vysvětluje chování davu psycholog Jan Cimický a dodává: „Emoce pak přebíjí schopnost reagovat racionálně a jedinec se chová tak, jak by se běžně nechoval.“

V případě ohrožení a paniky se dav mění na nemyslící masu, která je tak snadným terčem pro útočníky, a zároveň jsou všichni nebezpeční i sami sobě navzájem. V panice může být člověk ušlapán nebo těžce zraněn.

Zastavte paniku... Ale jak?

Pokud se chystáte na akci, kde je více lidí, je lepší si předem zjistit několik věcí: na jaké místo jdete, jaké jsou tam bezpečnostní podmínky a zda jsou k dispozici únikové východy. Lidé, kteří jsou informovaní, znají všechna rizika a vědí, jak se v konkrétní situaci chovat, jsou ve výhodě. Dokáží reálně posoudit ohrožení a také mu racionálně čelit.

Zvažte, zda na akci, kde je více lidí, brát malé děti.

Co dělat, pokud jste se ocitli v davu, kde nastal chaos?

„Pokud už jste v davu a nastane nebezpečná situace, měli byste se maximálně snažit zvládnout emoce a zhodnotit, jaké máte možnosti,“ radí Cimický.

„Pokud slyšíte střelbu, lehněte si na zem,“ zmiňuje psycholog. Tento postup zachránil mnoha lidem v pařížské koncertní síni Bataclan život, když předstírali, že jsou mrtví. „Nesnažte se útočníka odzbrojit,“ varuje Cimický.

Pokuste se ukrýt. Najděte si prostor, kde budete v bezpečí, než se situace nebo dav uklidní.

Zkuste najít únikový východ. Snažte se dostat co nejrychleji z davu, který představuje nebezpečí.

Pokud vás už tlačí dav a není z něj možno utéci, nezastavujte se. Proti davu těžko něco zmůžete, pokud všichni dělají vše pro to, aby utekli. V tom případě mohou být překážkou i lidé okolo.

Jak se chovat v případě teroristického útoku nebo vážného nebezpečí?

  • Zůstaňte v klidu a buďte trpěliví.
  • Uposlechněte instrukcí záchranných a bezpečnostních sborů.
  • Poslouchejte rádiové nebo televizní vysílání pro bližší instrukce.
  • V případě, že jste přímými účastníky incidentu, co nejdříve opusťte ohrožený prostor a v případě možnosti poskytněte první pomoc zraněným. První pomoc se poskytuje nejprve osobám, které jsou zraněné vážně.
  • V případě, že je incidentem postižena i budova, ve které se nacházíte, opět urychleně a bezpečně opusťte ohrožený prostor, v případě možnosti poskytněte pomoc zraněným, malým dětem nebo starým lidem. Nepoužívejte otevřený oheň a nezapínejte elektrické spotřebiče.
  • Nepřetěžujte telefonní síť více, než je nezbytně nutné ke kontaktu se záchrannými složkami a vašimi příbuznými.

Zdroj: Záchranný kruh

Doporučujeme
1080p 720p 360p
Další videa