Superpremiér Babiš? Obavy chápu, návrh není nejchytřejší, kritizuje právník

Autor: Jaroslav Šimáček - 
31. března 2020
12:10

Bude si vláda, případně rovnou premiér Andrej Babiš (ANO) „užívat“ větší porce moci? Omezí se pro případ, že by se situace s pandemií koronaviru v Česku zhoršila a vyhlásil se stav ohrožení (místo současného stavu nouze), moc parlamentu? Ústavní právník Jan Kysela v rozhovoru pro Blesk Zprávy upozorňuje, že Babiš není ani Angela Merkelová, u které by nemusely být obavy z věrnosti demokracii a právnímu státu, ani Emmanuel Macron, kterému ve Francii dává ústava za jistých okolností až „diktátorské“ pravomoci. Návrh ministerstva obrany pro něj není novým. Ale má ho za nešťastný a nepříliš chytrý.

Co říkáte na iniciativu ministerstva obrany pod vedením Lubomíra Metnara (za ANO), který navrhuje posílit pravomoci vlády a premiéra v době ohrožení státu na úkor parlamentu, kterému by tak byly omezeny pravomoci?

Před rokem, rokem a čtvrt jsem se účastnil schůzky na ministerstvu obrany, kde se o tom mluvilo jako o dílčím výseku problému, který můžeme najít v právní úpravě fungování ČR v krizových stavech. Jeden z problémů spočívá tom, že se příliš tváříme, že je parlament za jakýchkoli okolností schopen jednat a rozhodovat. Že je schopen rozhodovat o stavu ohrožení státu i válečném stavu a přijímat během nich zákony. Otázka je, jestli je to úplně realistický předpoklad, jestli když máte nějaký rozvrat vnitřních poměrů, způsobených válkou, jestli je tohle zrovna téma.

Tehdy jsme se ale rozcházeli – alespoň jsem měl pocit – s tím, že má-li ministerstvo obrany pocit, že nad stavem ohrožení státu visí nějaké otazníky, tak by mělo začít tím, že prověří stav právního řádu na úrovni zákonů. Jestli to, co ČR může dělat ve stavu ohrožení státu, jestli reakce na hackerské útoky, válku apod. nemůže být pružnější. Vím i o tom, že se takový návrh objevil v Poslanecké sněmovně a hledal podporu. A nyní toto.

Teď ale tento návrh přichází v době, kdy je Česko ve stavu nouze. A sužuje jej pandemie koronaviru.

Je to sice myšlenka dlouhodobější, nicméně vytržená z kontextu – je to více problémů a vyjmout tenhle jeden mi nepřipadá úplně realistické. Navíc v době, kdy jsou výrazným způsobem v nouzovém stavu zjitřeny vášně, do toho přijít s tím, že ještě závažnější stav ohrožení státu by za určitých okolností mohl být jenom rukou předsedy vlády, mi nepřipadá úplně nejchytřejší.

Návrh vyvolal i řadu zjitřených reakcí. Mluví se o maďarské cestě, ale pomalu i o státním převratu. Jsou tyto obavy oprávněné?

Budete-li žít v zemi, kde dlouhou dobu v čele exekutivy stojí Angela Merkelová, tak jste-li opozice nebo občané, nemusíte být zcela vystrašeni, že by někdo jako Angela Merkelová mohl mít nějaká výjimečná opatření. Nepochybujete o její věrnosti demokracii, právnímu státu, lidským právům atd.

Žijete-li v zemi, kde předseda vlády nevykazuje v plné míře takovéhle vlastnosti, tak to může vyvolávat u určitých lidí, pozorovatelů, občanů, opozičních představitelů obavu, nakolik takové výjimečné oprávnění může být zneužito. A ve chvíli, kdy celou tu diskusi vložíte do nouzového stavu, který vláda podle mého soudu využívá dost extenzivně ve smyslu, co všechno může zakázat, aby dosáhla nějakého cíle, pak se mi nezdá nepochopitelné, že na to ta reakce tahle kritická je.

Ministerstvo obrany si tedy počínalo přinejmenším nešťastně?

Kdyby to byla jiná doba a nejednalo se o tohle vytržené téma, ale větší balíček, že si řekneme, tak se podívejme, co nám může drhnout v právní úpravě bezpečnostního systému a jak bychom rádi fungovali, zjistíme, že problémů je osm, devět, třináct..., tak je to racionální debata. Ale ve chvíli, kdy z ní vytáhneme jeden problém, tak dost nahráváte jako navrhovatel na tenhle typ reakcí.

Kritici mluví o tom, že návrh je i do jisté míry vágní. Mluví o „neodkladných situacích“, za nichž by se nemohl nebo nestihl sejít parlament. Navíc opomíjí standardní připomínkové řízení napříč ministerstvy a ministr Metnar navrhuje, aby se projednal na schůzi Bezpečnostní rady státu, kterou však řídí premiér Babiš a jeho ministři...

Je to dozajista nešikovné ze všech důvodů, o kterých mluvíte. Kdybych chtěl dosáhnout zamýšleného efektu jako ministr, předložím širší analýzu. Ve chvíli, kdy mám problémů víc, snažím se s nimi poslance a senátory seznámit a přesvědčit o podpoře.

Pokud žádnou takovou diskusi nevedu, pokud z x problémů vytáhnu jeden, pokud ho začnu řešit v nouzovém stavu a vynechávám připomínková řízení a všechno to, o čem mluvíte, pak logicky nemohu v těch lidech nevzbudit dojem, že mi jde o to, aby se to mohlo realizovat co možná nejdříve pro případ, kdyby byla potřeba. Kdo pak posoudí, že je ta potřeba naléhavá?

Vyberu-li si takovou chvíli, nahrávám kritikům, že mi jde o něco, co nemusí být úplně akceptovatelné v tom smyslu, že se toho hodlám chopit záhy. Protože když bych se toho nehodlal chopit záhy, počkám, až se situace uklidní a vrátím se k debatě v širším kontextu.

Při srovnávání s Maďarskem či Polskem a tamními ústavními změnami se opozice obává toho, aby současná role premiéra Babiše nebyla až příliš silná, hůře kontrolovatelná. Hrozí, že se z premiéra Babiše stane český Viktor Orbán?

Nevím, zdá se mi, že ten návrh je trochu inspirován tím, jak to vypadá ve Francii, kde je prezidentu republiky (Emmanuel Macron - pozn. red.) ponechána poměrně široká dispozice, aby za okolností, které to vyžadují, počínal si ve státě téměř jako diktátor.

Ale francouzský prezident není český premiér a i tohle výjimečné oprávnění, které prezident ve Francii má, bylo za 62 let použito jen jednou a pro ty situace se používá mírnější forma nezavedená ústavou, ale zákonem. Inspirovat se můžete leckde, jde o to, jestli ta inspirace je kompatibilní se zbytkem vašeho ústavního systému. Jsme ale v regionu, kde se něco děje, v situaci, kdy se něco děje. A tady bych byl obezřetný, protože jinak si nabíhám na vidle.

Jsme v situaci, kdy opatření vlády v nouzovém stavu jsou nadále přísná, restriktivní a dál se prodlužují. Neuvolňují se, spíše zpřísňují. Proč se dle vás vláda dostává až na samou hranu ústavy? 

Obecně ta konstrukce nouzového stavu v ústavním zákoně o bezpečnosti je taková, že když vláda vyhlásí nouzový stav, tak s ním spojí i to, že omezí některá základní práva. A to, která práva to jsou, stanoví prováděcí zákon krizový. Současně ústavní zákon říká, že je máte omezit způsobem a v rozsahu, který připouští listina základních práv a svobod. Na té se nic nemění. Třeba ta francouzská ústava by umožnila prezidentu republiky, aby ve výjimečné situaci řekl: Lidská práva teď dáváme stranou, což česká ústava nepřipouští.

Pořád žijeme v podmínkách listiny. Z ní zjistíme, že lidská práva jsou omezitelná z různých důvodů, mj. kvůli ochraně zdraví. Ale musí se to dít na základě zákona a pak je tam jeden důležitý dovětek – je-li to nezbytné. Abychom mohli posoudit, jestli je to nezbytné, tak ten, kdo ta opatření navrhuje, resp. přijímá, musí provést alespoň základní argumentaci, kdy říká: To, co omezuji, omezuji proto, že to jinak nejde.

To se v Česku nyní neděje?

Opatření vlády ani ministerstva zdravotnictví se vůbec nijak neodůvodňují. Těžko můžete vy či já jako občan, eventuálně soud si udělat nějaký obrázek, že existovala nějaká řešení a vláda si z nich vybralo to, které je současně účinné a současně vůči lidským právům relativně citlivé.

V tomto ohledu je to nahodilé. Třeba to je opřeno o tu úvahu, ale my to nemůžeme posoudit, protože k tomu chybí jakékoli odůvodnění. A z celkového kontextu chrlení opatření a jejich ohlašování na tiskových konferencích se zdá, že vlastně ve hře je spíš to: vybereme si to nejefektivnější při potlačení viru. A žádnou další úvahu, jak moc to zasahuje do čích práv, na jak dlouho atd., tak úplně nevedeme. To je ta obecná a hlavní pochybnost.

Máte i další pochybnosti?

Když se podíváte do krizového zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví, na které se všechna opatření odvolávala, tak se vždy odvolávala na dvě, tři ustanovení. I když si je budete číst pořád dokola, nevím, jestli z nich vyčtete, že je vláda oprávněna uzavřít hranice nejen zvenku, ale i zevnitř, směrem ven, odložit volby do Senátu v Teplicích a některé další věci.

To je moje další pochybnost. Ne o tom, že se to děje špatně, že je to neúčelné a kdovíco, ale že tomu v zásadě chybí v některých případech srozumitelný a jasný právní základ a v mnoha jiných případech to odůvodnění toho, co děláme.

I opozice tvrdá opatření do značné míry podpořila, neustále však varuje, aby nedošlo ke zneužití moci právě ze strany premiéra a vlády. Hrozí to z vašeho pohledu, jsou obavy na místě?

Pokud jde o stav ohrožení státu, tak pro něj nenacházím důvody, držel bych se nouzového stavu. Vše se uvidí v období Velikonoc. Pokud dobře rozumím těm expozičním lhůtám (vláda prodloužila stávající opatření do 11. dubna - pozn. red.), tak v té době budeme po třech, čtyřech týdnech povinnosti nosit roušky a nemoc by se neměla tak šířit. Což je zlomový moment, po kterém by se měly ty restrikce uvolňovat.

Pakliže se uvolňovat nebudou, pak to je asi důvod k obavě. Nejde o to, že by ta vláda z toho měla bezprostřední prospěch, ale některým lidem může vyhovovat, že některým jiným lidem omezují život, zasahují do života, že mají tu moc. Jde o to, abychom si byli jisti, že ta opatření se nedělají pro dobrý pocit těch, kteří mají moc, z toho, že mají moc. Období Velikonoc bude zlomové. Uplynou lhůty, skončí z mého hlediska, pokud se něco dalšího nestane, doba, kdy je tato restriktivní opatření možné brát za racionální. A tam už bych byl hodně opatrný.

Video „Zvládneme to, nebojte!“ Babiš v projevu o koronaviru děkoval i za šití roušek, kritizoval porušování karantény. - Česká televize

iFender ( 22. května 2020 18:12 )

Jsme CR dle statistiky *live absolutni muster jak by se to melo delat.Opozicni kecy me nepres­vedci­.Vys­ledky a srovnani s temi co se sami pasuji " na lepsi zeme" to jen potvrzuji.Z Bruselu a od "ceskych sorosovcu" slysime jen kritiku.Dát jim možnost vládnout by byla sebevražda.Ja pisi s pychou "Bravo vlado CR"!

lapak ( 1. dubna 2020 09:46 )

koho je ten dement Kysela právník!!! opozice zlodě­ju,kmo­tru,tu­nelá­řu,kři­váku,­udava­ču! kdykoliv Kysela něco napíše,řekne tak je to jen špína,­zlo,u­tok,u­čelov­ka,pom­luvy na premiera,prezidenta on je nasazený dobře zaplacený jako učelovka proti jmenovaným vyhledejte si jeho člán­ky,proh­láše­ní,sa­má učelov­ka,in­triky,­špína,­lži a to je ustávní právník který nemá do politiky vubec vstupovat pokud není dobře zaplacen kmotry jak říká soused s jeho názorem souhlasím.Od kdy ustavní soudce neustále učelově utočí na prezidenta,premiera a za jakým učelem to by měl zjistit Rychetský šef tohoto nemehla!!

gejzovic ( 31. března 2020 15:28 )

kydy a kydy zatim nic vic nukazali.A pritom jim CT dava nejvetsi prostor naty kydy

gejzovic ( 31. března 2020 15:24 )

Ono to tak je,chytrolini

ellaella ( 31. března 2020 14:54 )

Vy nemůžete být normální!

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud