Pelhřimovská agentura Dobrý den zastřešuje databanku českých rekordů. Její sčítací komisaři v minulých dnech dokončili ověřování petičních archů, které jsme téměř šest měsíců shromažďovali v redakci Blesku. Archy sem přicházely z poboček České pošty, která byla naším partnerem, z radnic desítek obcí, které se k akci připojily. Lidé chodili petici podepisovat i přímo do sídla Blesku.

Ověření pravosti

Komisaři agentury Dobrý den v redakci Blesku kontrolovali, obsahuje-li petice všechny náležitosti, a ověřovali pravost podpisů. „Namátkou jsme volali na obecní úřady, na pošty nebo do domovů důchodců, a ptali se, zda na těchto místech lidi petici skutečně podepisovali,“ vysvětlil komisař Miroslav Jonáš.
Po mnoha hodinách mravenčí práce měli komisaři jasno. Ověřený počet podpisů je i po vyškrtání neúplných údajů ohromující – 179 086. A petice bude zapsána v České knize rekordů jako první rekord v kategorii petic!

„Blesk nastavil laťku skutečně vysoko. Sám za sebe si myslím, že rekord jen tak někdo nepřekoná. To číslo respondentů je opravdu extrémně velké,“ uvedl Jonáš.

Na řadě jsou politici

Radost z úspěchu petice mají všichni členové týmu Blesku proti šmejdům v čele s šéfredaktorem Radkem Lainem. „Je skvělé, že se pod petici podepsalo tolik lidí. Jde vidět, že práce Blesku proti praktikám šmejdů není zbytečná. Teď očekáváme, že politici zákony skutečně změní a dojde ke zvýšení ochrany seniorů,“ uvedl.

Hlavní požadavky petice

1.
Uzákonění základních povinných informací uvedených na pozvánkách na předváděcí akce a v dalších propagačních materiálech
Blesk: Na první pohled musí být jasné, že jde o prodejní akci, a ne třeba o »kachní hody« nebo »besedy o zdraví«. Prodejce musí uvést, jaké zboží bude propagovat.

2.
Uzákonění oznamovací povinnosti o konání předváděcí akce tak, aby se jí mohl aktivně účastnit dozorový orgán
Blesk: Inspektoři z České obchodní inspekce tak nebudou muset kvůli kontrole složitě pátrat, kdy a kde se koná šmejdí akce.

3.
Uzákonění a naplnění práva vstupu do prostor, kde je konána předváděcí akce, a práva pořizovat zvukové a obrazové záznamy pro dozorové orgány
Blesk: Kontroloři zatím nemohou nahrávat prodejce v akci na kameru či diktafony, čímž je pak chování šmejdů těžko prokazatelné například při soudních sporech nebo jednáních o odebrání živnostenského oprávnění.

4.
Uzákonění zákazu prodeje zdravotnických prostředků a za ně se vydávajícího zboží na předváděcích akcích
Blesk: Téhle mezery využíval například známý šmejd Miroslav Mazanec. Na akcích se vydával za doktora a léčitele a prodával seniorům předražené nekvalitní přístroje a doplňky stravy, prý kvalitní léky.

5.
Zefektivnění procesu rušení živnostenských oprávnění
Blesk: Šmejdi dnes navzdory pokutám, které navíc neplatí, vesele podnikají dál.

Zákony proti šmejdům jdou ke schválení!

Téměř roční práce investigativního týmu Blesku, který zmapoval desítky předváděcích akcí po celém Česku a zaznamenal brutální útoky na seniory i podvádění a lhaní prodejců, jejichž tváře a jména jsme ukázali celému národu, přinesla ovoce v podobě změny legislativy. „Novela zákona o ochraně spotřebitele, která mimo jiné zavádí pro pořadatele předváděcích akcí ohlašovací povinnost vůči ČOI, byla schválena vládou Jiřího Rusnoka. Návrh zákona byl předán Poslanecké sněmovně a je zařazen na pořad její 4. schůze (bod 3), která bude zahájena 10. prosince. Vláda zároveň navrhuje, aby poslanci se zákonem vyslovili souhlas již v prvním čtení a celý proces byl urychleně dokončen,“ řekla Blesku mluvčí vlády Jana Jabůrková.

Video
délka: 02:32.21

Petice proti šmejdům byla zapsána do knihy rekordů David Malík, Eva Fraňková