Celodenní výlet s dalšími osamělými seniory, oběd zdarma a k tomu lákavé dárky v podobě kvalitního vína nebo keramických nožů. Kdo by odolal? Zvlášť když autobus ráno zastaví kousek od domu a večer vás tam zase vyklopí. A že je součástí výletu i tříhodinová prezentace nějakých výrobků? Aspoň se dozvím, co je nového, kupovat nic ale rozhodně nechci. Tak nějak uvažuje důchodce, když najde ve schránce pozvánku na prodejní předváděcí akci. Jenže v místě konání jsou senioři často nevybíravě atakováni, dokud prostě nepodepíší a kolikrát mnohem předraženou a nepotřebnou věc nekoupí.

Jen během letošního roku Česká obchodní inspekce zjistila, že minimálně na 120 předváděcích akcích došlo k porušení práv na ochranu spotřebitelů. Za to udělila pokuty ve výši 1, 3 milionu korun.  Protože měla ČOI v minulých letech problémy s agresivními prodejci, kteří inspektory odmítali na akce pustit, vydal se letos na kontrolu prodejních akcí speciální tým,  složený ze dvou žen a jednoho manželského páru v důchodovém věku.

A s jakým šokujícím zjištěním se kontroloři na předváděcích akcích setkali? Podle ústředního ředitele ČOI Jana Štěpánka šlo leckdy o brutální obchodní praktiky, kdy prodejci nutili účastníky akcí odevzdat před zahájením mobilní telefony i občanské průkazy! Bezbranné důchodce pak drželi v místnosti bez pití i možnosti odskočit si na toaletu! Tím donutili vynervované a dehydrované seniory k podespání smlouvy o koupi zboží, o které vlastně vůbec nestáli. „Tohle nehorázné chování hraničí s omezováním osobní svobody,“ říká Jan Vodička z právního oddělení časopisu dTest, který slouží spotřebitelům.

Na ČOI se obrátili také účastníci  jedné z předváděcích akcí, kdy senior kvůli následkům požívání alkoholických nápojů, které byly během prezentace podávány, zkolaboval. Když chtěli ostatní senioři zavolat na pomoc záchranou službu, prodejci jim vyhrožovali!

3 rady, jak se nátlaku vyhnout

Jan Vodička dodává, že existují tři možnosti, jak se nátlaku ze stran prodejců vyhnout.

  1. Raději vůbec na podobné akce nejezdit
  2. Když už tam jdete, nic nepodepisujte
  3. Když už podepíšete a nejste spokojeni, hned sepište žádost o odstoupení od smlouvy

„Důchodci by se měli těmto akcím vždy raději vyhnout. Za jednorázové občerstvení zdarma později zaplatí tisícovými částkami za zboží, které by si jinak nekoupili,“ pokračuje Vodička a dodává: „Když už na akci jdou, ať se nenechají nutit do podepsání smlouvy, a to za žádnou cenu. A pokud už smlouvu podepíšou, ať nerezignují na svoje práva a podají co nejrychleji písemnou žádost o odstoupení od smlouvy.“

Nezvěte si prodejce domů

Od smlouvy je potřeba odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Jestli ale během té doby spotřebitel nedostane koupené zboží nebo službu, má nárok od smlouvy odstoupit bez jakéhokoliv postihu do 1 měsíce. A až rok na odstoupení má v případě, že při podpisu smlouvy nebyl o tomto právu informován.

Pozor si ale dejte na jednu výjimku! Odstoupit od smlouvy nemůžete v případě, že si s prodejcem sjednáte návštěvu za účelem prodeje přímo u vás doma. A právě téhle skuliny neseriózní prodejci rádi využívají a nutí účastníky akcí k podpisu jakési »pozvánky na osobní návštěvu«. A to i přesto, že smlouva byla uzavřena třeba v restauraci právě v rámci předváděcí akce.

Další trik: Koupím jinde, podepíšu doma

Podobným trikem je i případ, kdy si lidé sjednají koupi zboží na »předváděčce«, ale k podpisu smlouvy dojde až když jim prodejce zboží doveze domů. V obou případech jde ale o obcházení zákona, které spotřebitele práva na odstoupení nezbavuje! Jen je složitější prokázat, kde a za jakých okolností byla vlastně smlouva uzavřena. K tomu je potřeba například prohlášení svědků nebo kopie pozvánky na předváděcí akci. Nejspíš tak vzniknou spory s prodejci ohledně platnosti či neplatnosti uzavřené smlouvy, a tak napálenému kupujícímu nezbude nic jiného, než se v rámci občanskoprávního sporu obrátit na soud.