Analýza takzvané inkluze, tedy společného vzdělávání handicapovaných a nadaných dětí s ostatními v běžných školách, podle ministerstva ukázala, že předpokládaný princip sdílení podpůrných opatření moc nefunguje. Ministr školství Robert Plaga (ANO) i proto již dříve avizoval, že bude chtít fungování inkluze ve školách upravit tak, aby bylo efektivnější a méně nákladné.

Ministerstvo proto navrhlo, aby se předepsané pomůcky či asistenti financovali pouze v případě, že zatím škole chybí. To by společně s úpravou proplácených částek v ceníku vyhlášky mělo vést k roční úspoře kolem 15 milionů korun, vyčíslil úřad.

Současná vyhláška umožňuje působení až čtyř pedagogických pracovníků v jedné třídě. Návrh předpokládá, že by ve třídě působil nanejvýš jeden učitel s jedním asistentem, případně dva učitelé najednou. Například při zajištění odborné výuky, při překryvu učitelek v mateřské škole nebo ve speciálních školách by pak ve třídě mohli být nejvýše tři pedagogičtí pracovníci.

"Úpravou tohoto ustanovení bude podpořeno účelné a efektivní čerpání prostředků státního rozpočtu. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pak bude více směřovat k podpoře jejich samostatnosti, získávání sociálních kompetencí, začlenění do sociální skupiny třídy a tím ke skutečné integraci/inkluzi," stojí v důvodové zprávě návrhu.

Přesný ekonomický dopad omezení počtu asistentů podle resortu v současnosti není možné určit, protože ministerstvo nemá k dispozici statistiky o počtech pedagogických pracovníků v jednotlivých třídách. K loňskému 30. září pracovalo podle úřadu v běžných základních školách 11.298 asistentů pedagoga.

Novela by měla vést také ke snížení administrativní zátěže škol a poraden. Kontroly nastavení práce s dítětem by se nově mohly dělat třeba jednou za čtyři roky či podle potřeb konkrétních žáků, nikoli pravidelně po dvou letech, jak je nyní zvykem. Výjimkou by měli zůstat mentálně postižení a děti ve speciálních školách, jejichž kontroly by zůstaly i nadále častější.

Z vyhlášky zřejmě zmizí i ustanovení o přednostním vzdělávání handicapovaných dětí v běžných školách. Podle úřadu vyhláška v tomto směru kopíruje zákon, a zrušením tohoto bodu se tak nic nezmění. Úprava by měla také zrušit jednodruhové speciální školy a umožnit, aby do nich mohly chodit děti s různými druhy zdravotního postižení. Zároveň má také nastavit pravidla pro vytváření víceoborých tříd ve speciálních školách, která by měla zajistit kvalitu vzdělávání handicapovaných hlavně v technických oborech.

Podporu nadaných dětí návrh vyhlášky neřeší, i když ministerstvo již dříve uvedlo, že by se jí chtělo také více zabývat. Na podporu v začleňování handicapovaných a nadaných dětí šly od září 2016 do loňského podzimu dvě miliardy korun, konkrétně nadané žáky podpořil stát pěti miliony korun.