"Stále přetrvává nesprávný názor, že pro intelektově nadané děti není možné používat podpůrná opatření," řekla právní poradkyně iniciativy Rodiče za inkluzi a členka dozorčí rady nadačního fondu Qiido Veronika Doležilová. Školské poradny podle ní nadaným neposkytují odpovídající podporu, která by zahrnovala třeba i asistenty pedagoga, a popírají tak zákonný princip naplnění vzdělávacího potenciálu dětí.

Podle ministerstva školství mají nárok na personální podporu žáci s takzvanou dvojí výjimečností. Jsou to děti, které mají vedle svého nadání některou ze speciálních vzdělávacích potřeb v celé škále od poruch učení až například po Aspergerův syndrom, uvedla Zapletalová z NÚV.

Školský zákon rozlišuje ve dvou paragrafech mezi dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými a mimořádně nadanými, sdělila Zapletalová na dotaz ČTK. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají například poruchy chování nebo učení, patří mezi ně různě zdravotně či mentálně handicapovaní a sociálně znevýhodnění. Pro tyto žáky uvádí zákon způsob podpory zvlášť, děti nadané a mimořádně nadané se do kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nezahrnují, řekla náměstkyně.

"Nadaní a mimořádně nadaní mají nárok na individuální vzdělávací plán, možnost úpravy organizace vzdělávání, obohacování učiva a také na pomůcky, které zahrnují například i karty do knihoven, pronájmy laboratoří, učebnice, knihy a tak dále," vyjmenovala Zapletalová. Asistent pedagoga je podle ní určen primárně pro podporu práce pedagoga především se žáky se zdravotním znevýhodněním.

Podle Doležilové ale školský zákon počítá s větší podporou nadaných. "Tím, že vychází ze vzdělávacího potenciálu dětí, místo vzdělávacích nedostatků, je možné jim přiznávat i podpůrná opatření včetně například pedagogické intervence nebo asistence. Nejen tedy pomůcky pro nadané, jak se často nesprávně uvádí," vysvětlila.

Ministerstvo školství letos na jaře uvedlo, že na podporu v začleňování handicapovaných a nadaných dětí šly od září 2016 dvě miliardy korun, konkrétně nadané žáky ale podpořil stát pěti miliony korun. Bývalá mluvčí úřadu Jarmila Balážová v květnu ČTK řekla, že by resort chtěl tento stav zlepšit úpravou vyhlášky o společném vzdělávání dětí ve školách. Novelou chce úřad kromě jiného upravit systém podpory asistentů pedagoga a snížit administrativní zátěž škol i poraden, sdělilo ČTK tiskové oddělení. Přípravu změn podle něj úřad nyní dokončuje.